["geen recht gedaan"]

Kinderbescherming en politie kijken terug

De Raad voor de Kinderbescherming maakte in 1994 een rapport waarin ze mij als vader probeerde onderuit te halen. Ik had de staat of ergo de kinderbescherming nooit gevraagd zich ergens mee te bemoeien, ergo ik had ze geprobeerd buiten te sluiten. Zonder succes. Ik ging in hongerstaking ( verslag ). Daarna voerde ik rechtzaken en klachtprocedures tegen de volstrekt verwerpelijke manier van handelen van de Raad voor de Kinderbescherming. Weliswaar won ik op kleine punten, maar mijn dochter bleef voor mij ontoegankelijk door het optreden van rechters en kinderbeschermers. Zo noemen ze zich althans.
Ik werd zelfs veroordeeld wegens een poging aangifte te doen tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Weliswaar werd ik in beroep vrij gesproken, maar de politie had nog geen halve verontschuldiging laten horen.
Beide instituten reageerden afgelopen jaar op de gebeurtenissen van destijds.

Kinderbescherming

Drie citaten uit de brief van raadsdirecteur Pasman d.d. 8 juni 2005: 
"Geen intrekking, wel is mijn opvatting dat met het destijds in het Zwolse rapport van u neergezette beeld en het mede daarop gebaseerde negatieve advies, u geen recht gedaan is"
 "Tegelijkertijd brachten noch de juridische, noch de klachtenprocedures u dichter bij uw doel, namelijk een contact met uw dochter waarin u uw vaderrol naar behoren kon vervullen. Achteraf gezien zou je concluderend kunnen zeggen dat 'middelen' en 'doel' niet bij elkaar pasten en dat daardoor de situatie vertroebelde. Wellicht heeft u zich toen - overigens in uw onmacht ten aanzien van de situatie zeer begrijpelijk - te afhankelijk gemaakt van de raad en de rechter."
Die opmerking is stuitend. Ik had nooit oiets met de Raad te maken willen hebben; behalve dan dat ik vbond dat ze de door hun aangerichte schade zouden moeten herstellen.
 "Terugkerend naar de rapportage over uw situatie: duidelijk is dat de moeder van uw dochter de verantwoordelijkheid om te werken aan contactherstel met u nauwelijks vorm heeft gegeven."
de volledige brief
reactie van Peter Tromp ( pedagoog; fathercare knowledge centrum)
reactie van Joep zelf

Politie
Ook bij de politie schrijden de inzichten langzaam voort (?); Op 20-12-2004 schreef de huidige korpsbeheerder Drs H.J. Meijer: "Sinds 1997 zijn er vele ontwikkelingen geweest en met deze voortschrijdende inzichten zouden we uw casus nu, anno 2004/2005, anders beoordelen." Klik voor de hele brief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pappa!

Joshua en Joep

hongerstaking Joep Zander oktober 1995

Joshua dik twee jaar

mijn dochter

tegenvoetsporenmail mijzoek op deze sitevaders en zorgik vaderklik hier voor dossier publikaties Joep Zanderinternetkunstdossier van Joep Zanderpositieve linkenhomepage Joep Zander

klik hier! >>site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/re.htm : zie ook de andere pagina's


Webstats4U - Gratis web site statistiekenEigen homepage website teller

Logo Beeldrecht