site joep zander

Ontwapen! Stop Wapenhandel

Dit is de projectpagina van de actie van Lorà, Joep en Aartine. Wij hebben flyers en stikkers gemaakt.


Hieronder de tekst van de flyer:

We investeren in oorlog

Miljarden en miljarden pompen wij als burgers in de wapenindustrie om voor en tegenstanders in een flink aantal oorlogen te bewapenen. Daarmee investeren wij in oorlog, doden, gewonden, pijn, armoede, milieuverontreiniging. En erger misschien; oorlog maakt dat we vijandbeelden creëren waardoor we vaak niet meer helder zien wat er in eigen land mis is. Als we over de censuur van onze vijanden praten worden we misschien wat achteloos naar de censuur in eigen land. En hoe is de staat van de rechtstaat in Westerse landen als Nederland?

We willen vrede

Iedereen zegt vrede te willen. With God on our side voeren we soldaten, meest mannen aan de kanonnen in de hoop daarmee vrede te vinden. Wth God on our side worden burgers verbrand in een voortdurende schending van het oorlogs”recht”. Een merkwaardige term die een beetje suggereert dat er aan oorlog iets recht is. Nee dat is dus niet wat we willen. Hoogstens willen we ons verdedigen. Maar dan worden we ineens gegrepen door de opmaat van de oorlog.

Dus gaan we investeren in vrede

Waar komt die opmaat vandaan, Zoals vaak is winstbejag een duistere, drijvende kracht achter het gebrek aan respect voor menselijkheid, We mogen investeren in onze verdediging, maar vooral moeten we investeren in recht doen, waarheidsvinding, scherp monitoren van democratische procedures.

Qua offensieve bewapening kunnen we ons misschien beter beperken tot waterpistooltjes en watertanks,

Stop wapenhandel

Ah young Willie McBride, I can't help wonder why
Do those that lie here know why did they die?
And did they believe when they answered the cause
Did they really believe that this war would end wars?
Well the sorrow, the suffering, the glory, the pain
The killing and dying, were all done in vain
For young Willie McBride, it all happened again
And again, and again, and again, and again
(Green fields of France)


Vragen en antwoorden over deze campagne

Dag Mijnheer Zander,

Van Aartine van de Woerd kreeg ik een aantal posters om op te hangen. Onderwerp stop wapenhandel. Toen ik ze thuis bekeek, zag ik op de voorkant: On te wapen.

Dat lijkt mij meer op om wapens op te nemen, dan juist niet te gebruiken. Gelukkig staat er ook: stop wapenhandel. Ik heb er al enkelen opgehangen, maar het blijft mij puzzelen.

Wat bedoelt u met 'On te wapen'? Graag had ik hierop uw antwoord.

Groet, Tiny Hannink

Beste Tiny,

Fijn dat je er zo over nadenkt, en me de vraag stelt. De tekst op het affiche en de stickers duidt op een conversie. "Te Wapen" wordt omgebouwd naar "ontwapen" doordat de e rood is. In het wit staat er nu vooral "Ont Wapen". Conversie is een belangrijk principe om van de wapens af te komen; degenen die nu de wapens maken zullen wat anders moeten gaan maken; "Smeedt uw wapens om tot ploegijzers" degenen die nu geld en energie investeren in wapens zullen dat voortaan ergens anders in moeten steken.

Nog voor de duidelijkheid; On staat in het Nederlands altijd voor een ontkenning of omkering. Dus ook als je leest "On te Wapen" blijft het mijns inziens het omgekeerde van "Te Wapen"

Misschien heeft de Engelse betekenis van "On" je op een andere gedachte gebracht?

Vindt je het goed als ik je vraag en mijn antwoord, al dan niet anoniem, opneem op de projectpagina: joepzander.nl/ontwaken.htm ? vriendelijke groet

Joep Zander


Wilt reageren, actiemateriaal ontvangen of deze actie sponsoren? : ......MAIL of bel 0629073291

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

 
Last Updated https://joepzander.nl/publiek.htm : zie ook de andere pagina's