Ik wil mijn verhaal besluiten met citaten van iemand anders. Dit zijn citaten van Nelson Mandela in een betoog tegen de rechtbank in het Rivonia-proces. "Ik zou willen zeggen dat het hele leven van elke weldenkende Afrikaan in dit land voortdu rend leidt tot een conflict tussen zijn geweten aan de ene kant en de wet aan de andere. Dat conflikt is niet uniek voor dit land. Dat conflikt doet zich voor in elk land bij iedereen die een geweten heeft, bij iedereen die nadenkt en diepe gevoelens heeft." "Ik geloof niet edelachtbare dat deze rechtbank, als ze me straf oplegt voor de misdaden waarvan ik word beschuldigd, daarbij wordt geleid door de overtuiging dat straffen iemand afhouden van de koers die hij als juist beschouwt. De geschiedenis toont aan dat straffen geen mensen weerhouden wanneer hun geweten in het spel is, en ook mijn volk en mijn collega's met wie ik hiervoor heb samengewerkt, zullen niet worden weerhouden door straffen."