site joep zander Er is een land waar ook mannen willen wonen


Het lied "Er is een land waar vrouwen willen wonen" behoort tot de basisbagage van het feminisme. Maar zoals zo dikwijls verloedert de praktijk. In mijn publikaties refereer ik nog graag aan dit liedje (bijvoorbeeld hier en hier)
joke smit

Er is een land waar vrouwen willen wonen.

Waar vrouw zijn niet betekent; 2de rangs en bang en klein.

Waar vrouwen niet om mannen concurreren

Maar zusters en gelieven kunnen zijn

Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen

Maar paspoort zijn naar wijsheid, 's werelds raadsvrouw zijn

Waar jonge vrouwen een leven voorbereiden

Waarin ze 40,60,80 zullen zijn.

 

Er is een land waar vrouwen willen wonen.

Waar onrecht niet als natuurgegeven wordt beschouwd

Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sexe

En niet vanzelf de man de leiding houdt

Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw

Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk

Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven

En 't brood verdienen met maar 5 uur werk

 

ook mannen...........

Er is een land waar mannen willen wonen

Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd

Waar niemand wint ten koste van een ander

En man zijn ook betekent zorgzaamheid

Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden

Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn

Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten

Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn.

 

Er is een land waar mensen willen wonen

Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd

Waar zwakken met respect benaderd worden

En vreemdelingen niet meer gekleineerd

Waarin geweld door niemand meer geduld wordt

Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat.

Dat is het land waar mensen willen wonen

Het land waar de saamhorigheid bestaat!!

 

Muziek; Ruud Bos

Tekst; Joke Smit

Naschrift van Joke Smit (1981) De eerste aanzet tot het schrijven van dit lied dateert uit de winter van 1976. In Noordwijkerhout was een lesbisch-feministisch weekend; een groepje vrouwen werkte een middag om een tekst te maken bij de melodie van een der aanwezigen. Maar de tijd was te kort en het bleef bij een poging.

Jarenlang was verder werken aan dit lied een dierbare wens op mijn verlanglijst, maar het kwam er pas van in 1981, toen ik in het ziekenhuis lag. Gebruik makend van melodie en eerste regel schreef ik daar een nieuwe tekst. Bij het lezen van Cobi Schreijers vrouwenliedboek Sara, je rokt zakt af *, was me opgevallen dat er eigenlijk weinig liederen zijn waarin de boodschap van het feminisme - een andere inrichting van het menselijk bestel - een beetje simpel onder woorden wordt gebracht. "Er is een land waar vrouwen willen wonen" is mijn poging daartoe. Met dank dus aan de vrouwen van het weekend die de eerste aanzet gaven, en aan Cobi Schreijer, Marijke Harberts en Jeroen de Wildt, die hielpen met het bijschaven van de tekst. Toen Cobi Schreijer het lied instudeerde bleken tekst en melodie toch niet goed bij elkaar te passen; Ruud Bos was vervolgens zo vriendelijk een nieuwe melodie te maken.

Twee regels hebben misschien wat nadere uitleg nodig. Voor mij is het feminisme het startpunt van wat ik het nieuw-socialisme noem: het tweede hoofdstuk van de grote bevrijdingsbeweging die in de negentiende eeuw begon. De ontdekking van Marx, dat armoe geen natuurgegeven is, maar voortkomt uit een oneerlijke verdeling van macht over mensen, wordt door vrouwen in de tweede helft van de twintigste eeuw herhaald. Onrecht, namelijk dat vrouwen het onbetaalde en ondergeschikte werk doen, is altijd goedgepraat met een beroep op de natuur: het kan niet anders, want vrouwen baren nu eenmaal kinderen. Vandaar de regel in het tweede couplet: "Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd". Het oud-socialisme maakte een fout: het koppelde rechtvaardigheid aan één groep, er werd gestreden voor één soort mensen, namelijk mannelijke arbeiders, en niet voor de mensen die in een bepaalde periode in het verdomhoekje zitten. Zo werd de geschiedenis als het ware stilgezet. In het nieuw-socialisme moet het anders. Vandaar de regel: "Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk".

* Amsterdam, Feministische Uitgeverij Sara, 1980 [Red.]
Meer teksten van Joke Smit


tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/jokesmit.htm : zie ook de andere pagina's
Logo Beeldrecht