klik hier voor welkomspagina

Androgyne ontwikkeling

INGEZONDEN VN 1995 ( niet geplaatst)

In het artikel over scheidende ouders lijkt Hans van Schooten te pleiten voor het accepteren van een regressieve ontwikkeling naar oude man-vrouw rolpatronen.

Dat veel scheidende partners in een situatie van angst en wantrouwen terugvallen op het veilige gevoel van de oude patronen( emotionele verbintenis bij de moeder vs controle van de betrekkingen bij de vader) betwijfel ik geenszins, en het verheugt me dat een en ander nu zeer helder in kaart is gebracht. Regressie kan echter wordden beschouwd als een verdedigingsreaktie . Ik vind het onzin om een regressief patroon tot norm te verheffen.

Ik voel me niet thuis in de geschetste rolverdeling en eis de ruimte voor een androgyne ontwikkeling bij mannen en vrouwen. Zeker ook waar het de zorg voor en de opvoeding van de kinderen betreft.
Dit laatste wordt met name door de Nederlandse rechtsstaat nogal belet, daar zij reakties van angst en wantrouwen beloont met het toewijzen van de voogdij aan de ene ouder en de andere ouder laat zitten met de machteloze positie van toeziend voogd. Meestal is die laatste de vader; juist omdat die geen dwang heeft gebruikt ook al heeft hij soms voordat de moeder het konflikt deed losbarsten het merendeel van de verzorging voor zijn rekening genomen.

Dat dwaze vaders dwang willen gebruiken is een vervorming vanuit de vier eisen die wij hebben. De kern van die eisen ; behoud van het ouderschap voor beide ouders.
Wel is het waar dat dwang soms nodig is en helpt en vooral ook heel menselijk is als je je eigen kind (dat niet dood is ) niet ziet. En waarom wordt de dwang van de ouder die de ander het kind ontneemt trouwens geen dwang genoemd???

Joep Zander
pedagoog en dwaze vader

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/vn1.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht