dossier wetenschap en vaderschapDossier wetenschap en vaderschapsite het zál vaders een zorg zijn

Argument, verhaal of praatje?
"Als het echt niet mogelijk is om een eind aan de ruzies te maken moet je overwegen het contact tijdelijk te verbreken. Dan is het soms in het belang van de kinderen om een jaar of twee jaar geen contact te hebben. hoe moeilijk dat voor de vader soms ook is. Daarom is mijn belangrijkste boodschap: doe je uiterste best om de communicatie met je ex-vrouw open te houden en ga desnoods door het stof." (Ed Spruijt; Een nieuwe start; Van Gennep 2001)
Spruijt Persoonlijk
Lange tijd moesten wij gokken wat Ed Spruijt zijn persoonlijke achtergrond is in de discussie. Veelal worden mannen die zich publiek bezig houden met scheiding en het familierecht zwart gemaakt op basis van hun eigen ervaringen, die hun dan minder objectief zouden maken. Veel politici en wetenschappers melden daarom hun achtergronden niet. Mensen als Joep Zander en Peter Hoefnagels doen dat wel. Onlangs vonden wij een stukje in het blad Nieuw gezin waarin wel wat persoonlijke zaken over Spruuijt worden gemeld. "Zelf gescheiden- gelukkig al lang geleden- en daarna met kinderen en stiefmoeder een Nieuw Gezin gevormd. Inmiddels grootvader van twee kleinkinderen, die heel vanzelfsprekend omgaan met al hun (stief)oma's en (stief)opa's." Uit betrouwbare bron weten we inmiddels ook dat hij zowel eigen als stiefkinderen heeft en naar verluid zou jhij een groot deel van de zorg voor zijn eigen kinderen op zich hebben genomen. Fijn om het even allemaal te weten. (Nieuw Gezin, jaargang 9 nummer 64)
Als je het vertrouwen vergelijkt dat Nederlanders hebben in pers, politiek en wetenschap dan kwam de wetenschap er tot voor kort goed van af. Ten onrechte. Uitspraken van wetenschappers zijn hoe langer hoe minder resultaten van argumenten en onderzoeken edoch hoe langer hoe meer van publiciteitsgeilheid, economisch belang (binnenhalen nieuwe opdrachten) en eigen emotionele binding. Dit alles juist in hoge mate bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Een goed voorbeeld hiervan is Ed Spruijt die regelmatig van de Nederlandse pers de gelegenheid krijgt om zijn vaak ongefundeerde en vooral bevooroordeelde, verhalen over vaders en scheiding te vertellen. In feite wordt hij aantoonbaar ingekocht en aangestuurd door justitie om "onderzoek" te doen. Kritiek hierop wordt door hem gewoon niet beantwoord. Als je over hem wilt klagen bij zijn universiteit blijkt dat te moeten gebeuren bij gecorrumpeerde integriteitsaangestelden.

Over schandalig omgaan met wetenschappelijke integriteit valt het nodige te melden ten aanzien van Corine de Ruiter die gewoon hier en daar wat rondshopt in wetenschappelijke publicaties om juist dat er uit te vissen wat haar goed uitkomt, onverantwoorde onderzoeken doet en criticasters bedreigt met procedures, net als Spruijt een gewoon gesprek weigert. Kortom met wetenschap heeft het weinig te maken ook al mag ze zich hoogleraar forensische psychologie noemen. Lees meer hierover......


 • Coercief geweld van Corine de Ruiter
 • Kinderbescherming schakelt Spruijt in Socioloog Ed Spruijt wordt ingehuurd om de Raad voor de Kinderbescherming in te dekken.
 • Het Dossier Spruijt
 • Is fatherhood a scientific problem?; About unsocial non-science in the Low Countries artikel Joep Zander in "In search of fatherhood" 2003 een goed overzicht over de missers in publicaties van onderzoekers Kalmijn, de Graaf, Spruijt, Duindam en anderen.
 • archief stukken integriteit Spruijt als zip file op te vragen met behulp van het contactformulier van deze site .
 • Spruijt - sliced and diced A critical review of: "Frequency of contact with non-resident fathers and adolescent well-being: A longitudinal analysis"; By Spruijt, A.P., Goede, M.P.M. de, Valk, I.E. van der; Journal of Divorce and Remarriage, Volume 40, (2004), pp: 77-91 By Peter Tromp & Robert Whiston, June 2009
 • Opzij en Professor Kalmijn over de kansen van zorgend vaderschap; repliek en dupliek De weerlegging van de mythe dat meer zorgen continuering van opvoedingsrelatie stimuleert. Discussie tussen Kalmijn en Zander in Opzij.
 • Verwey-Jonkerinstituut discrimineert mannen Onderzoek van een van de meest door de overheid gevraagde onderzoeksinstituten discrimineert bij voorbaat.
 • Blogs Joep Zander over Ed Spruijt
 • "Zelf" benoemde professor telkens weer in de fout in het familierecht, maar ook in opzienbarende zaken als Schiedamse parkmoord
 • Vaders nergens voor nodig na scheiding? Het onderzoek van Tamara Fischer en de berichtgeving erover in Trouw.
 • De gang van zaken rond de publikatie "het verdeelde kind". Ed Spruijt c.s.publiceerde in opdracht van de Raad voor de Kinderbe....; hoe de overheid wetenschappelijk onderzoek over de kinderen en kinderbescherming naar haar hand weet te zetten. Opgeschreven naar aanleiding van de nieuw opgelaaide discussie ( netwerk) over de beinvloeding van wetenschappers.
 • Directeur Levenkamp deelt kritiek op onderzoek Raad voor de Kinderbescherming. Begeleidingscommissie onderzoek deugt niet. klik hier voor bestellen of informatie boek gemist vaderschap
 • de gecombineerde belasting werk+zorg is groter voor mannen dan voor vrouwen
 • cijfers en Spruijt Brief van Rob van altena aan Dhr. Spruijt 1998
 • vaderonderzoek
 • Bespreking van het Nederlandse onderzoek scheiding, omgang, gezag
 • Zijn vaders geen aanspreekpunt voor hun kinderen?
 • "Nul-oudergezin wordt nachtmerrie" interview met Duindam

   


  Meer over wetenschap en vaderschap in het boek "Gemist vaderschap" van Joep Zander en Emiel Smulders; .

   

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/wetens.html : zie ook de andere pagina's