Het zál vaders een zorg zijn Vaderdag

 

vaderdagtrofee m/v 2009 en vadertop
Wat is vaderdag

....... is het ego goed gekwetst dan dient er op de wang gepetst
de tweede klap die is echt raak
midden op de onderkaak
ach wat dreunt het nu toch lekker
op de kin van je verwekker
geen vrouw wordt ooit een feminist
als zij die vreugde heeft gemist
moraal: wij vieren allen vaderdag
met een ongenadeslag.

Uit het gedichtje "vaderdag" van radicaalfeministe Marijke Ekelschot: MANNENHAATVERZEN, Amsterdam 1992, De Bonte was

Zondag is het weer zo ver, het is dan weer de jaarlijkse vaderdag. Een nu veelal door moeders georkestreerde dag om de echte, stief-, pleeg- of adoptievaders in hun gezinnetje door de kinderen in het zonnetje te laten zetten.
Na (echt)scheiding blijkt echter de helft van diezelfde groep moeders met kinderen tot 12 jaar de gescheiden vaders geen enkel kontakt met de kinderen meer toe te staan op een meetpunt een jaar na de scheiding. Veel moeite wordt daarbij door deze moeders gedaan om de echte vaders van hun kinderen waarvan zij nu gescheiden zijn uit het leven van hun kinderen uit te bannen en te doen vergeten.
Deze ernstige en veel voorkomende vorm van kindermishandeling werd door professor Richard Gardner gedocumenteerd als het ouderverstotingssyndroom (zie voor nadere informatie: Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context; Bundel n.a.v. het boek "The parental alienation Syndrome"; Platform SCJF; Servo, Assen, december 1999, ISBN 9057 86 02 95).
Voor dit aspect van kindermishandeling waaraan kinderen veelal door hun moeders worden blootgesteld, bestaat in Nederland nauwelijks serieus aandacht, al helemaal niet bij de kindermishandelingsinstanties en overheid en politiek.

Het is daarom misschien goed nog eens te wijzen op de ontstaansgeschiedenis van vaderdag. In 1909 stelde dochter Sonora uit Amerika voor om de verjaardag (19 juni) van haar vader, dhr. Smart Dobb, als feestdag te vieren, omdat hij in zijn eentje zes kinderen had opgevoed na de dood van zijn vrouw. Het idee sloeg in Amerika aan: in 1926 werd een vaderdagcomité gevormd,
afiche vaderdag 2005; klik voor meer informatie
affiche vaderdag 2005
in 1956 erkende het Amerikaanse Congres de feestdag en de officiële datum werd tien jaar later (in 1966) vastgesteld door president Lyndon B. Johnson als de derde zondag in juni. Europa maakte via de geallieerden in de tweede Wereldoorlog kennis met vaderdag, al wordt het hier bescheidener gevierd. In Nederland wordt het gewoon op de derde zondag in juni gevierd, maar gek genoeg vieren onze zuiderburen de Belgen het al een week eerder op komende zondag 11 juni.

Op vaderdag worden dus van oorsprong niet in de eerste plaats de nog samenwonende maar vooral de alleenstaande vaders geëerd. Een reden te meer om jaarlijks op deze dag eens extra aandacht te vragen voor de vele gescheiden vaders en hun kinderen die elkaar ook op deze dag niet kunnen zien of spreken. Daarachter gaat in Nederland bij tienduizenden kinderen een groot verdriet schuil, waarvoor de instanties liever hun ogen sluiten.

Peter Tromp

Zie ook:

  • vaderdagtrofee m/v 2009 en vadertop
  • uitreiking vaderdagtrofee 2008
  • vaderdagmanifestatie 2007
  • vaderdagmanifestatie 2005
  • vaderdagbezetting 2000

     


  • site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
    Last Updated http://vaderseenzorg.nl/vaderdag.html : zie ook de andere pagina's