dossier literatuur van papa.nl.nu Boeken voor vaders
(en kinderen en moeders)

Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn

Zo nu en dan recenseren we voor deze site boeken over vaderschap en aanverwante zaken. Boeken kunnen ter recensie worden aangeboden aan: Joep Zander Schoutenweg 41 7413 XA Deventer. Mensen die zelf willen recenseren (nee niet hun eigen boeken) kunnen dat melden via: dit formulier. Dit overzicht heeft niet de bedoeling compleet te zijn.


 • "Een meisje uit miljoenen"recensie door Rob van Altena\
  Kortstondige hoop voor vader want bij de rechtbank Tongeren krijgt hij weer omgangsrecht, om dat dan bij het gerechtshof Antwerpen net zo hard weer te verliezen. Ondertussen heeft de Hoge Raad in Den Haag het arrest van het hof Den Bosch echter in cassatie vernietigd en de zaak doorverwezen naar het gerechtshof Arnhem. Dat verwijst op zijn beurt de zaak toch weer terug naar België. Zelfs de deurmat lijkt langzamerhand vaal gesleten door de eindeloos binnenvallende processtukken, rapporten en vonnissen.
 • Rob van Altena recenseert het boek Chantana van Rob Reekers
  "Opeens mocht ik van hen eigen rechter spelen en het zelf oplossen. …want uitspraken worden in Nederland wel gedaan maar bij het uitvoeren ervan zoek je het zelf maar uit. Ik hoop dat dit boek zal helpen om de schande aan het licht te brengen van ons zogenaamd beschermende rechtssysteem.”
 • Rob van Altena recenseert de boeken Weg van Lila en Vaderstad van Patrick van Rhijn
  De fatale datum waarop Lila bij haar moeder moet worden afgeleverd nadert nu met rasse schreden. Djon is verscheurd van twijfel wat te doen. De situatie wordt literair gered (want zou dit nog autobiografisch zijn?)
 • Joep Zander recenseert A family's heartbreak van MIchael Jeffries
  "Hoewel het moeilijk zal blijven voor veel ouders die in vergelijkbare situties ronddwalen om dit soort verhalen tot zich te nemen is dit een heel goede poging om ze, dwars door hun frustaties, te bereiken. Deze poging is des te meer geslaagd gezien de mooie stijl van schrijven, het gebruik van beeldende taal die zelfs voor een niet native lezer als onderstaande een zeker genoegen schept. lees verder
 • En de kinderen dan.... van Victor Barlo
  In het boek "En de kinderen dan...."van Victor Barlo worden de (echt gebeurde) ervaringen beschreven van een huisarts (van vader op zoon) met zijn eigen scheiding van de moeder van zijn kinderen en het daaruitvolgende getrek en geduw rond de kinderen. Meer lezen in recensie Joep Zander

 • Boek Gemist Vaderschap van Joep Zander en Emiel Smulders


 • Een drietal interviews en een indicatie van recente ontwikkelingen onder andere mbt strafbaarstelling van loyaliteitsmisbruik. Het boek "moeder-kind-vader, een drieluik over ouderverstoting" is te bestellen bij de uitgever Rela Publishing

  Uniek ook om het verhaal van Ans' moeder in hetzelfde boek te lezen, samen met de story van de verstootte vader van Ans. Drie luiken gaan tegelijk open. Als licht en frisse lucht binnenstromen blijken justitie en rechter onmachtig, of onwillig, om kinderen te beschermen tegen misbruik van de ouderlijke macht door moeder. Willens en wetens wordt moeder bevestigd in haar ontvadering van de kinderen, in kleine stapjes, in slow-motion.
  Uit de recensie van Hein van Gils voor Ikvader

  "Dit boek is aan te bevelen voor professioneel betrokkenen en voor vaders, moeders en kinderen. Herkenning van de problematiek zal leiden tot betere signalering en hulpverlening, en tot preventie van ouderverstoting."
  Recensie Professor Peter Hoefnagels in Tijdschrift voor Familie en JeugdRecht juni 2005


 • bespreking kraamkalender IkVader
  Zonde dus om maar een keer te gebruiken en dan in de papierrecyclebak te gooien.

 • Duits boek *Elisabeth Schmidt, Allard Mees - Vergiss dass es Dein Vater isst - Ehemals entfremdete Kinder im Gespräch, ISBN 3-8334-5203-X) Recensie van Joep Zander voor Papa.nl.nu.


 • recensie Valse Salie van Roos Boom Over MBP en vaderschap.
 • voorpublicatie uit en recensie van"Ouders!!? Het leven van: Sterre. een nieuw boek van Annemarie Bon met ouderverstoting als thema

 • Rob van Altena recenseerde in 1997 het boek Notaris X van Paul Koeckrs
 • Een erg oud boek; En toen zaten we met de brokken; Een documentaire over echtscheiding, Frank Onnen, Utrecht (Het Spectrum) 1978

  We plaatsen hier nogmaals de recensie van Rob van Altena die hij in 1998 schreef voor de nieuwsbrief van de stichting dwaze vaders.


 • Dees een vader en een viool
  door Liesbeth Smulders.

  uit de recensie van Joep Zander: Het is dan ook enerzijds een optimistisch boek want zonder slag of stoot en als ware het dagelijkse praktijk, krijgt de vader een omgangsregeling. Maar tegelijkertijd ook hoe vanzelfsprekend; geen zorg of hoofdverblijf.


 • Babymanagement voor vaders;Henk Hansen; een uitgave van van Gennep en Ikvader.

  Immers het teutelige "kijk eens hoe lief" waarmee moeders hun kinderen aanprijzen of " wat is je pop lief he, Marietje" is wellicht moeders en moeders literatuur eigen. recensie


 • Daddy Cool; een uitgave van van Gennep en Ikvader.

  uit de recensie van Joep Zander op deze site:
  De verhalen zijn bijna zonder uitzondering leuk of toch in ieder geval prettig om te lezen en geven een mooie dwarsdoorsnede van de ervaringen van vaders. Ook van vaders die hun kinderen moeten missen. Een problematiek die gigantisch is en die het vaderschap in de wurggreep van een verdoemde context dreigt te houden. Het aardige van dit boek is, dat tussen de prachtige, ernstige, gevoelige, ironische en anderszins leuke verhalen over de dagelijkse zorg die vaders voor hun kinderen opbrengen, het schrijnende van het gemiste vaderschap des te meer opvalt.


 • Farrell: "Wat mannen niet zeggen kunnen vrouwen niet horen". Vertaling en bewerking door Rob van Altena.
  ( slechts verkrijgbaar bij boekenclub ECI) Een mooie samenvatting van alles wat mannen nodig hebben om met meer lef en meer vertrouwen in de wereld van de feministische verwarring een plek te vinden. Beslist niet anti-feministisch en zeker niet anti-vrouw. Integendeel. Dus ook zeer lezenswaardig voor vrouwen. Opmerkelijk zijn de grote hoeveelheid passages die Rob van Altena heeft toegespitst op de Nederlandse situatie en die bijvoorbeeld een goed tegenwicht bieden aan de door het PvdA kamerlid Hoek opgevoerde mythes over het mannelijk geweld.

  Uit de recensie van Kees de Hoog (Broken Link):
  Het tweede gedeelte van het boek is van belang, omdat Farrell een groot aantal vooroordelen en mythen over het huiselijk gedrag van mannen en vrouwen aan de kaak stelt. Door de mythen, meent de schrijver, krijgt de man bijvoorbeeld in de media te weinig aandacht en werken de vooroordelen ook de misvattingen in de persoonlijke levenssfeer in de hand. De uitgever is zo attent geweest om ook gegevens over Nederland in dit deel te verwerken. Een aardig voorbeeld van een mythe die vanuit de wetenschap is ontstaan zijn de lijsten met betrekking tot de taakverdeling binnen het huiselijk domein die sterk gericht zijn op vrouwelijke bezigheden. Als echter rekening wordt gehouden met werkzaamheden buiten het huis noemt de auteur maar liefst vierenvijftig taken die vooral door mannen worden verricht (van het wassen van de auto tot het barbecuen). Ook over het huiselijk geweld worden mythen door de auteur mythen aan de kaak gesteld, al zou ik het niet voor mijn rekening willen nemen dat Nederlandse mannen meer door hun vrouwen geslagen dan andersom.


  Ook het nodige over de positie van vaders en een goede vooruitblik op het nieuwste boek van Farrell:
 • Father and child reunion dat nog slechts in het engels verkrijgbaar is

 • "De gescheiden man?" rechtspositie, kansen en willekeur Peter van der Wiel. Bespreking door Rob van Altena
 • "Het vaderinstinct" Adrienne Burgess Een imposant boek over de hindernissen die vaders tegenkomen als ze een van de normaalste dingen willen doen die een vader zou moeten doen; hun kinderen verzorgen en opvoeden.

 • "The Parental Alienationsyndrome" van Richard A Gardner recensie P.A.S.

 • Nederlands boekje over het ouderverstotingssyndroom; Zander(red), van Altena,Theunissen
 • Zorgende vaders van Vincent Duindam;recensie

 • Dit zijn geen broodjes aap; een bundel echte ongelooflijk-maar-ware dokumenten van instanties uit rapporten en vonnissen over loyaliteitsmisbruik en vaderdiskriminatie inhoud plus een deel van de documenten

 • Verslag hongerstaking; Een verslag van de hongerstaking die Joep op 12 dagen in oktober 1995 hield op de Brink in Deventer. fragment verslag
  Verslag hongerstaking is gratis te downloaden; zie pagina 10 jaar geleden hongerstaking


 • klik hier voor bestellen boek drieluik ouderverstoting klik hier voor bestellen of informatie boek gemist vaderschap hongerstaking van Joep Zander in 1995 voor het kantongerecht op de Brink in Deventer klik hier voor bestellen of informatie boek Verpasseerd Ouderschap
  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/literatuur.html : zie ook de andere pagina's