Het zál vaders een zorg zijn
Persbericht

Voorlichtingsfolder ouderlijk gezag en omgang


Verouderde tekst. Het platform SCJF bestaat niet meer of althans niet in dezelfde vorm. Mocht u de hieronder gerefereerde folder toch nog willen hebben dan kunt u deze, voorzover de voorraad strekt, bestellen door de verzendkosten (1 euro) over te maken op giro 2156372 tnv Joep Zander Deventer.

Platform SCJF heeft een folder uitgegeven ten behoeve van ouders die onder het mom van partnerscheiding van hun kind vervreemd dreigen te raken. Deze folder beoogt praktische en vooral op de praktijk gebaseerde tips en informatie te geven. Daarmee wordt ouders een handvat geboden om zich te weren in de confrontatie met hun medeouder maar vooral met de rechtstaat.

De folder beoogt mensen te bewegen hun problemen op een zinvolle wijze zelf op te lossen. Hiertoe moeten veel hindernissen overwonnen worden. De folder wil een warme raadgever zijn en verwijst voor allerlei formele informatie zo adequaat mogelijk door naar andere geschreven en digitale bronnen. Daarmee sluit de folder ook goed aan op de serie boeken die het Platform SCJF uitgaf over omgang en gezag en over het ouderverstotingssyndroom (PAS).

Het platform wil ook niet verhelen dat de geboden informatie enige aanvulling en tegenwicht wil bieden aan de literatuur die van allerlei andere zijden het publiek bereiken en die niet altijd gebaseerd is op een gedegen kennis van theorie en praktijk in het familierecht.

Het Platform SCJF is een samenwerkingsverband van ouder-en kindorganisaties in het familierecht en de jeugdzorg en is daardoor goed in staat om vanuit de ervaring een bijdrage te leveren aan de informatievoorziening.

Nadere informatie:
Truus Barendse, vice voorzitter van het Platform
Joep Zander, schrijver van de folder:

volledige tekst, ongeillustreerd

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/foldergezag.html : zie ook de andere pagina's