Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave CITATEN


Citaat 1: Vaderschap niet vanzelfsprekend

We loven een eervolle vermelding uit voor de beste vertaling.
"Semper certa est mater etiamsi vulgo conceperit; pater vero est, quem verae nuptiae demonstrant"

Citaat 2: Mannen zorgen buitenshuis

"We hebben het vaak over de afwezige vader. Zo'n term vind ik een typisch voorbeeld van een vrouwelijke benadering. Begrijpelijk vanuit vrouwen geredeneerd, maar wel een etiket.
Hun vader verschoonde waarschijnlijk niet de luiers en schrobde ook niet de vloer, maar dat wil niet zeggen dat hij er niet was.
Of dat hij zich niet inzette op zijn manier, bijv. door geld te verdienen en ons te stimuleren hogerop te komen." Jack v.d. Loo, Opzij okt. 1996

Citaat 3 Het recht op het aanrecht

"Werkende vaders staan misschien niet altijd te trappelen om te zorgen , maar werkende moeders staan blijkbaar ook niet altijd te trappelen om de zorg over te laten. Het lijkt min of meer vanzelfsprekend , of in elk geval "politiek correct" om ervan uit te gaan dat vrouwen niets liever willen dan hun man de helft van het huishouden en de kinderverzorging te laten doen, en dat de weerstand uitsluitend aan de mannelijke kant zit. Toch is dat niet het hele verhaal. Ook al bewijzen vrouwen nog zo hard lippendienst aan een eerlijker verdeling van de taken thuis, mannen botsen vaak op een onzichtbare muur van afwijzing en afkeuring wanneer ze daaraan willen meewerken . Hij mag wel, maar dan precies op háár manier.
Voorbeeld: Dan heb ik bijvoorbeeld op zaterdag me een rotje gewerkt om de boel hier schoon te krijgen, en dan komt ze thuis van "Goh wat is het hier lekker fris" en vervolgens gaat ze mijn keuken nog een keer soppen'
Lisette Thooft; "De meezorgende man" in Werk en moederschap, Baarn 1995

Citaat 4 Opzien tegen vader

Je vader! Het geheim van zijn beschaving ligt volstrekt niet onafscheidelijk verbonden aan geld, bestudeerdheid, stand. Men hoeft volstrekt geen intellectueel te zijn om een goed vader te wezen ; evenmin als men behoeft te behooren tot een hoogeren stand. Bij arm en rijk. gestudeerden en ongeletterden vindt men de voorbeeldige vaders. en de eeuwig kankerende huishelden, die elk oogen-blik willen constateeren, dat ze overwinnaar bleven in een veldslag, dien ze alleen geleverd hebben. Als hun kopje thee niet klokslag vier uur maar één minuut over vier klaar is, mobiliseeren zij hun strijdkrachten al aan de grenzen van hun vierkanten meter. Hoe gelukkig zij, die een echten vader hadden, den man van het evenwicht, die altijd en in alles bóven de dingen stond en die je nooit zette voor minder prettige verrassingen. Want dit is het wat je als kind precies noodig hebt. en wat je later pas waardeert, en niet eerder waardeeren kunt - leiding van iemand die de situatie be-heerscht, alles overziet, en zich nooit laat gaan door temperament en bandeloozen toorn. Zoo wordt je vader voor je de veilige en de heilige sterkte. Hoe verschrikt moet een kind opzien tegen een vader die alle dingen buiten hun proportie drukt; die zich om een kleinigheid even razend maakt als om een ernstig feit. Het kind immers ondanks zijn prilheid ziet en begrijpt zeer wel dat er geen verhouding is tusschcn dezen stortvloed van scheldwoorden, vloeken en slagen, en het feit dat de paraplubak omvalt, een glas breekt, of het gordijnplotseling omlaagrolt. Ik spreek hier niet over erger dingen - over dronkenschap, vechtlust, harde klappen. O die arme verschrikte kinderoogen, die zouden willen opzien, maar niet kunnen. Pater Henri de Greeve 1937

Citaat 5 Geturfd in het jaarverslag

De ouders och arme hebben de nationale Ombudsman geschreven. Als het meezit wordt hun geval netjes geturfd voor het jaarverslag" A. de Swaan in een redaktionele column over het indienen van klachten tegen de raad voor de kinderbescherming, in NRC 1-2-97.

Citaat 6 Homofobie

Soms is de vraag op te vatten als een uiting van de homofobie waar onze samenleving nog steeds aan lijdt. Een man die iets "vrouwelijks" doet moet wel homo zijn. En daar is nog steeds angst voor. Vincent Duindam in zijn nieuwe boek "Zorgende vaders" 1997


Citaat 7 Je vader kunnen zien


juli/aug 97Allereerst valt er een kloof tussen de arbeidswereld en het leven van het gezin. De neerslag van dit gebeuren vinden wij reeds in de romanliteratuur van de 19de eeuw. Voor het kind verliest het voor het direkt bestaan meest belangrijke onderdeel der levenspraxis: de beroepsuitoefening van de vader, zijn onmiddelijke aanschouwelijkheid. Alexander Mitscherlich; "Op weg naar een vaderloze maatschappij" Deventer 1968 blz 188

moederschap tussen veiligheid en symbiose

Citaat 8 Moederschapsideologie

( eind 1997/begin 1998) Onze wet-en regelgeving is nog doordrenkt van een moederschapsideologie. De vrouw wordt voortdurend aangesproken als moeder, de man maar zelden als vader. Dat moet veranderen. Greetje den Ouden-Dekkers; de laatste voorzitster van de inmiddels opgeheven emancipatieraad in de volkskrant van 19-4-1997

Citaat 9 Vals beschuldigd

) " Ik heb een zwak voor mannen die in de penarie zitten. Vals beschuldigden zijn bang hoor, die pitten niet. Als je een meisje hebt gewurgd is dat een hele tragiek, maar je hebt wel iets afschuwelijks gedaan. Het wezen van de zaken die ik krijg , is die enorme boosheid dat het niet waar is"advocaat Chris Veraart in de NRC 23 maart 1998.
Hier past trouwens een aplausje voor de NRC die hiermee het tweede citaat van de maand scoort en sowieso natuurlijk een aplaus voor Chris Veraart

Citaat 10 De politieke correctheid

eind 1998

Inleiding bij het boek Die Vaterlose Gesellschaft. Überfällige anmerkungen zum Geschlechterkampf. Van Matthias Matussek ; Rowohlt 1998
Vorbemerkung für die politisch korrekte Zensur
lch bin der Überzeugung, dag es unter Männern genauso viele Böse und Tugendhafte, Schwache und Starke, Dummne und Schlaue gibt wie unter Frauen. lch bin darüber hinaus der Mei nung, dag Menschen anfällig für Dummheiten und Bösartigkei- ten sind, dass sie dazu neigen, Gelsetzeslücken zu nutzen und Gesetze zu missbrauchen, wo ihnen die Möglichkeit dazu gegeben wird, und dag Egoismus so alt ist wie die Menschheit selber.
Wenn ich über egoïstische oder unverantwortliche Frauen rede, dann rede ich über egoïstische und unverantwortliche Frauen und NICHT über die FRAU SCHLECHTHIN. lch liebe Frauen, besonders die emanzipierten - und ganz besonders meine.
Darüber hinaus bin ich gegen Unterdrückung und Krieg. Und ich finde, das Hitler und Stalin die furchtbarsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte waren. Grosses Ehrenwort. lch bin auch gegen Rassismus und andere Ismen sowie gegen Schlamperei bei Post und Müllabfuhr.

Citaat 11 Gedresseerd

Luiers verschonende vaders, kokende vaders, vaders die hun kinderen naar zwemles brengen of met z'n allen langs de lijn bij de kindervoetbalwedstrijden staan (kwam ook niet voor, dertig jaar geleden - toen fietsten de kinderen zelf naar hun vrijetijdsactiviteiten), vaders op ouderavonden en in de wachtkamer van de dokter, vaders met twee kinderzitjes op de fiets, vader als organisator van kinderpartijtjes, vaders die verhaaltjes voorlezen en pleisters op bebloede knietjes plakken, niemand kijkt er meer van op, behalve kennelijk de overheid, die deze way of life nog eens gaat introduceren als nieuw ideetje.
De man heeft geen overheidsideetjes nodig om een moderne huisvader te worden. Hij is allang gemodelleerd in een nieuwe gedaante en op maat gesneden naar de specifieke behoeften van zijn eigen vrouw met haar unieke dressuurprogramma.

Beatrijs Ritsema; bron: HP/De Tijd, 18 juli 1997)


Citaat 12 Zorgelijke zorgvaders

"Het vaderschap is iets totaal anders dan het moederschap. Ik weet niet wat ik van de huisman moet vinden. In Nederland is het misschien anders, maar hier in Engeland was hij voor- al een lastpost. Relaties waarin de ouders als partners samen voor de kinderen zorgen, zijn doorgaans kwetsbaarder dan die waarin men volgens het traditionele rollenpatroon leeft, en wel vanwege de aanspraken op de vader. Hij heeft namelijk eigenlijk niet zo'n zin in dat zorgen. Als hij er geen zin in heeft, hoeft hij het van mij ook niet te doen. Als anarchist moet ik geloven dat hij het recht heeft om zijn leven in te richten zoals hij dat wil. Ik denk dat vrouwen die kinderen hebben met die kinderen willen samenleven en voor hen wil- len zorgen. Daar putten ze veel vreugde uit. Een vrouw en haar kinderen, dat is voor mij het biologische gezin. De mannen die plezier putten uit de zorg voor kinderen daarentegen zijn vaak zorgelijke gevallen.'
Germain Greer in een interview over haar nieuwe boek "De hele vrouw" in Opzij maart 1999

Citaat 13 Levenslang met ouderverstoting

"Een kind dat wordt ingezet als wapen bij een scheiding, wordt eigenlijk ernstiger beschadigd dan een leef tijdgenootje dat het slachtoffer is van seksueel misbruik", zegt professor Richard Gardner. "Wie mishandeld of misbruikt' wordt, kan aangifte doen. De dader wordt bestraft, de ellende houdt op. Sommige kinderen komen over dat trauma heen. Maar jongens en meisjes die door de ene ouder volgepropt worden met negatieve informatie over de andere ouder, hebben levenslang. Die worden gedwongen zogenaamd vrijwillig zonder papa of mama op te groeien en moeten leren leven met leugens die hun zijn opgedrongen." Telegraaf 26-6-1999

Citaat 14 Dat zijn dan van die momenten dat Hazes in de drank dook

'Wel vreemd, zeg ik, dat familieman Hazes zijn twee kinderen uit zijn vorige huwelijk niet meer ziet. Ach vreemd wat is vreemd. 'Moet je goed horen: Over honderd jaar zijn we allemaal dood. Wat dat ernee te maken heeft? Zo ligt het voor mij nou eenmaal. Dan zou ik mij tot de laatste dag van mijn leven druk moeten maken. Ik heb geen zin om mijn neus in het huwelijk van mijn ex te steken. Ga toch gauw. Misschien staan mijn kinderen op een dag voor de deur. Aan de andere kant: ik ben gelukkig zo. En zij ook. Daar ben ik misschien een rare klootzak in. Maar: laat het lekker zo.' Zijn bedrijf heet nog steeds naar zijn oudste zoon: Melvin. 'Maar ik zou niet eens weten hoe hij eruitziet. Ik heb hem al een jaar of zeven niet gezien. Hij zal nou zestien of zeventien we- zen. hij heet ook geen Hazes meer. Ik heb onlangs toestemming gegeven voor een naamsverandering. Omdat dat voor die jongen beter is. Eerlijk gezegd vond ik dat wel heel moeilijk. Alsof je hem definitief van de hand doet. Dat zijn van die momenten dat ik toch in de drank duik. Ik verdring het liever, zet het uit mijn hoofd. Ik heb het druk zat met de kleintjes.
' Vrij Nederland Oktober 1999; interview met Andre Hazes.

Citaat 15 Gezamenlijk gezag bevordert gezamenlijke zorg

A presumption of joint custody after divorce might also encourage shared parenting in intact families. The current practice of predominantly awarding custody to mothers emphasises the social message that mothers but not fathers are supposed to be the primary nurturers of children.
Dr Felicity Goodyear-Smith over de nieuwe wetsvoorstellen over gedeeld ouderschap in Nieuw Zeeland. april 2000


Citaat 16 De enige oplossing

What I said about the cure of PAS is the legislators empowering the judges to impose penalty's meaningfull humain penalty's on PAS- inducing parents regardless of the gender of the parent. This is the only cure I know.
( Gardner in Breda juni 1999)
zie ook meer over Gardner's toespraak

Citaat 17 Vaders als mevrouw aangesproken

"Het blijkt niet mogelijk om mailings voor zorgende ouders aan meneren te adresseren met als gevolg dat je als enthousiaste zorgende vader niet alleen als mevrouw wordt aangesproken maar ook pakjes maandverband door de bus krijgt. Het lijkt een illusie dat je man kunt zijn en tegelijkertijd betrokken pappa. Joep Zander Trouw april 2000" Citaat uit de citatenrubriek van opzij mei 2000

Citaat 18 vrouwen handhaven hun moederschapsideologie

We hebben de culturele omstandigheden waaronder het moederschap zucht niet zelf gecreëerd. Maar ze zullen nooit veranderen zolang we ons eigen aandeel in het handhaven ervan niet onder ogen durven zien: onze ambivalenties, onze dubbele boodschappen,' Maushart: De mask of motherhood.

Vrouwen hebben belang bij het handhaven van de manier waarop het moederschap hier is georganiseerd, met de moeder als centrale figuur. Het moederschap is een brond van onaantastbaar gezag en , voor een tijdje, absolute macht. Sommige vrouwen bewaken dit angstvallig omdat ze eerlijk gezegd de leifde van hun kind zelfs niet met hun partner willen delen. Maar je kunt niet het ene deel van de Mythe van het moederschap afstoten omdat dat je niet goed uitkomt en een deel dat je beter bevalt handhaven. Forna "De mythe van het moederschap"

Een derde factor die het gedrag van de vader beïnvloedt is ondersteuning, vooral de steun van de moeder binnen het gezin. Evenals de instelling van de vader is ook de instelling van de vrouw ten aanzien van de betrokkenheid van de vader de afgelopen twee decennia geleidelijk veranderd (Polatnick, 1973-74; Pleck 1982). Dezelfde onderzoeken waaruit blijkt dat een meerderheid van de mannen een grotere betrokkenheid wil, laten ook zien dat de meeste vrouwen niet willen dat hun man een grotere rol speelt dan op dat moment het geval is (Quinn & Staines,1997; Pleck 1982). Dit wijst erop dat veel moeders weliswaar sterk gebukt gaan onder de last van hun verantwoordelijkheden en graag willen dat hun partner meer doet, maar dat, een aanzienlijke meerderheid heel tevreden is met de status-quo, niet alleen wat betreft de intensiteit van de betrokkenheid van de vader, maar ook wat betreft de verscheidenheid en het soort van Activiteiten waarmee vaders zich bezig houden (Hochschild, 1995). Aan de andere kant vinden vrouwen het kostwinnerschap een cruciale rol voor man en vader (O'Hare, 1995).


citaat 19 Vrouwen hebben de macht als moeder

Er zijn misschien een heleboel redenen waarom moeders aarzelen om verandering te brengen in de rol van de vader. Sommige moeders vinden misschien dat hun man dat niet kan of zij zijn hang dat een grotere betrokkenheid van de vader misschien het gevestigde machtsevenwicht binnen het gezin aantast (Polatnick, 1973-74). Het moederschap en het bestieren van het huishouden zijn de twee rollen waarin niet aan het gezag van de vrouw wordt getwijfeld; samen vormen zij het enige gebied waar vrouwen van oudsher reële macht en controle hebben. Grotere betrokkenheid van de vader kan een bedreiging vormen voor deze machtspositie en superioriteit. En wat het oplevert is van twijfelachtige waarde, want veel vrouwen zijn de laatste drie decennia weliswaar toegetreden tot de arbeidsmarkt, maar vaak hebben zij laagbetaalde baantjes van weinig aanzien, met weinig vooruitzichten op promotie. Veel vrouwen geven er kenne- lijk de voorkeur aan om vast te houden aan hun gezagspositie op het gebied van de kinderverzorging, ook als dat lichamelijke en psychische uitputting betekent. Hun verzet zal waarschijnlijk aanhouden zolang fundamentele veranderingen binnen de samenleving geen verandering brengen in de gevestigde machtsverdeling. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de economische omstandigheden het minder noodzakelijk maken dat beide ouders werken, en vrouwen blijven benadrukken dat de man en de vader de kostwinnaar van het gezin moeten zijn (O'Hare, 1995).

M.E. Lamb 1998


citaat 20 Hoe steel ik een kind

Feitelijk weet de overheid niet het antwoord op de fundamentele veranderingen in de samenleving. De tweede, succesvolle emancipatiegolf heeft niet alleen meer gelijkwaardigheid gebracht in de positie van vrouwen, maar in het kielzog daarvan tot gevolg gehad dat mannen emanciperen. Naarmate vrouwen stap voor stap meer gelijke rechten hebben verworven en doordringen tot de typische mannenbolwerken, overkomt mannen dat ook als het gaat om exclusieve 'vrouwendomeinen', zoals de praktische zorg voor kinderen. De overheid weet zich hiermee feitelijk nog geen raad. De gedachte van de Nederlandse wetgever is nog steeds simpel, en de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming vormen er als handhavers van deze nog steeds dominante ideologie de trouwe en zuivere afspiegeling van: kinderzorg is vrouwenzorg. Vrouwen kunnen in dat systeem nooit echt economisch meetellen en dus macht uitoefenen. Er is te weinig kinderopvang en ze worden ernstig gediscrimineerd in het bedrijfsleven, omdat ze niet, zoals mannen, zestig uur per week inzetbaar zijn. De zelfontplooiing die vrouwen wensen is nog lang niet verwezenlijkt. Hoe houd je als overheid die vrouwen in het gareel? Door hen in elk geval de exclusieve zorg voor hun kinderen te blijven gunnen als ze daar expliciet om vragen, en hen er min of meer toe te dwingen als ze er juist vanaf willen. Maarten Legene; "Hoe steel ik een kind"

citaat 21 Met vader op de fiets

Jij met je vader op die grote fiets van hem over de zandweg die langs de kleiputten naar het gehucht voerde. Eindelijk veilig en verdoken tussen zijn armen en zijn lichtjes over jou heen gebogen romp. Herinner je de harde, witte maan in het water. De mist. De kikkers. De plonsgeluiden soms. Maar herinner je ook de jouw keel dichtsnoerende angst die keer dat hij onverwacht bij de laatste put halt hield, van de fiets stapte en jou meteen ook op de begane grond wilde hijsen. Maar de weerstand toen die hij in je handen gewaar werd, het krampachtige vastklemmen van het fietsstuur met een kracht die vast de zijne moet hebben overtroffen. Hoe je geen kik meer gaf en hoe terzelfder tijd je ogen vol tranen schoten toen het opeens zowel voor jou als voor hem duidelijk werd hoe misbegrepen je de betekenis van dit halthouden had. Want: je vader die uit zijn rubberlaarzen stapte, die zijn sokken begon uit te trekken en die jou stilzwijgend die zelfde sokken als een paar handschoenen aanreikte. Spoedig daarna weer de fiets op. je tintelende gekneusde vingers omzwachteld met de een beetje klam aanvoelende wollen sokken die tot over je ellebogen over je handen waren geschoven maar waarin je ook nog iets gewaar werd van de warmte van zijn blote voeten. Hoe je tenslotte thuiskwam als een gemutileerde. Leo Pleysier De neus van de vader

Citaat 22 Vaderkwesties nu, moederkwesties vroeger

Vaders - Voor het begin van de 21ste eeuw zullen vader- kwesties worden wat vrouwenkwesties voor het eind van de 20ste eeuw waren. Vaders zullen vaker gezamenlijk het ge- zag en de zorg over de kinderen krijgen. Verhindering van omgang zal serieuzer worden aangepakt. Meer mannen zullen om vaderschapstesten vragen. Alleenstaande verzorgende vaders zullen meer buitenshuis werken en nog steeds minder dan moeders kinderbijslag of kinderalimentatie krijgen, ook als zij alleen voor de kinderen zorgen. In Amerika zullen alleenverzorgende vaders tegen 2015 zo'n 25 tot 30% van de alleenstaande ouders uitmaken. Warren Farell in "Wat mannen niet zeggen kunnen vrouwen niet horen"
Bob Geldof en familie

Citaat 23

'They said 'you can have access' I said - how dare you, these are my kids....' Bob Geldof in The Sunday Independent


Citaat 24 Mannen massaal in opstand?

‘Dat mannen ook problemen hebben staat inmiddels buiten kijf, maar hoe overtuigend de dwang van ‘mannelijkheidscoderingen' ook is: als mannen er alleen maar last van hebben, waarom houden ze er dan niet mee op? Kortom, wanneer de baten van mannelijkheid ontkend worden blijft het onduidelijk waarom zoveel mannen wel de ‘kosten' blijven dragen en niet massaal, net als vrouwen in opstand komen tegen deze dwang' Anja Meulenbelt:"De eerste sekse -meningen over mannelijkheid-" Van Gennep 1998

Citaat 25 Afwezige vaders, problematische kinderen

Research and correlations on the relationship between the presence or absence of fathers and sons' incarceration confi rm what is intuitive. The most recent extensive longitudinal study by researchers from the University of Pennsylvania and Princeton was presented in 1998 and isolates poverty flowing from si ngl e parenthood and other variables.104 The research concluded that intact families (both mother and father present) have one-half the incidence of criminal incarceration as do any other family type, e.g., single parents, relatives, foster parent, orphanage. Interestingly, there was one exception. Youth in father-only (single parent) families equal the lower incidence of two parent intact families. Every other combination (those lacking an involved father) consistently suffer a statistically significant 200% enhanced incarceration incidence. The marked results hold up when controlled for other factors, including: poverty, parental education, age of teen mother, race, and regional residence.105 In social sci ence research, an influencing factor (independent variable correlation) of such a magnitude is extraordinary. Nancy Sconyers and Monica Heuer, National Association of Chil d Advocates, The Link Between Father Absence and Youth Incarceration, Youth Development and Juvenile Justice Update (February 5, 1999) at 1-2, reporting the findings of Sarah McLanahan and Cynthia Harper presented to the Ameri can Sociological Association in San Francisco in 1998, based on data from the National Longitudinal Survey on Youth.

Citaat 26 Niet door het stof

Maar er is wel sprake van een overheersende cultuur, en die is gericht op een sterke positie van de moeder binnen het gezin. Ik ben geen tegenstander van het feminisme, ik vind ook dat vaders meer moeten zorgen, maar dan moe ten ze daar ook in geaccepteerd worden. Daarvoor moet je niet door het stof hoeven. Natuurlijk is de individuele situatie gecompliceerder. Maar zolang er geen diepgravend historisch, psychologisch en longitudinaal onderzoek naar wordt gedaan, moet je geen gemakkelijke uitspraken doen over de keuzen die mannen maken. Kiezen voor de zorg voor de kinderen blijkt dikwijls een losing game. Mijn invalshoek is dat je de band tussen vader en kind moet versterken. Het is ongewenst wanneer het contact tussen vader en kind verbroken wordt. Mijn slagzin is: meer vader voor het kind.' Joep Zander in "Een nieuwe start" van Gennep 2001


Citaat 27 De beste tradities van het feminisme

Het emancipatiebeleid zou in de beste tradities van het feminisme moeten worden voortgezet. 'Er is een land waar mannen willen wonen' staat in het derde couplet van Joke Smits bekendste epistel nadat eerst de vrouwen en principes aan de beurt kwamen. Inmiddels denk ik dat we toe zijn aan dit derde couplet. Een land waar daarenboven ook kinderen willen wonen, met vaders die trots op zichzelf willen zijn. Mannen die willen zorgen voor hun vrouw (partner) en kinderen. Zorgen (onbetaalde arbeid) vanuit autonomie, verantwoordelijkheid en vanuit een gevoel van gelijkheid. Joep Zander in de staatscourant 4 december 2002


Citaat 28 Goede Moeders, slechte vaders

Da die Mütter meist das Sorgerecht erhalten, entsteht nicht selten das Bild einer «guten» Mutter und eines «bösen» Vaters. Auch wenn es, pragmatisch gesehen, für das Kind oft die beste Lösung ist, verliert es viel dabei. Oft läuft die Beeinflussung der Kinder unterschwellig, unbewusst und subtil ab, so dass der Prozess nur vom betroffenen Elternteil schmerzhaft erfahren wird. Falls er mit Wut reagiert, wird er natürlich erst recht zum Bösewicht, und die Entfremdung beschleunigt sich. Koni Rohner Beobachter

Citaat 29 Almacht van vrouwen inzake voortplanting

In het nieuwe familierecht tekent zich een samenleving af waarin ouders hun kinderen kiezen, en kinderen hun ouders. Verantwoordelijkheidsrelaties worden naar eigen keuze en tot nader order aangegaan. Het is de vraag hoe stabiel deze `gekozen' gezinnen kunnen zijn. Ligt het niet voor de hand dat in deze familiale netwerken een concurrentiestrijd tussen de vele ouders uitbreekt? Dat iedereen een bedreiging voor iedereen wordt? En bestaat niet het risico dat vaders en kinderen de dupe worden van de nieuwe almacht van vrouwen inzake voortplanting en afstamming?

Dorien Pessers NRC 20 december 2004


Citaat 30 Vader Vaderloos

»Vaterlos«, sagt Wolfgang Bergmann, »kann man auch in einer intakten Familie sein.« Die Konturlosigkeit des Neuen Vaters wirkt unter Umständen fataler noch als die Abwesenheit der alten Nestflüchter. Offenbar fällt sogar die Identifikation mit einem (idealisierbaren) Vater, der tot ist, leichter als mit einem armseligen Neuen Vater. Paradox: Der längst abgehakte Satz von Alexander Mitscherlich von der »vaterlosen Gesellschaft« wird ausgerechnet in dem Augenblick wieder aktuell, da sich die Väter massenhaft der Familie zugewendet haben. Burkhard Strassmann Die Zeit 13-05-04


Citaat 31 Gaby van Driem is haar afspraak vergeten

Zoals de columniste Ellin Robles in het Parool van 22 oktober jl. schreef, gaat dat niet altijd zomaar goed. Zij signaleert mannen die met pasgeborenen op hun buik lopen alsof ze zelf zwanger zijn, en vooral ook veel mannen die met twee kleine kinderen op de fiets en een volle tas boodschappen aan hun stuur door rood licht een druk kruispunt over fietsen of domweg vergeten de kleine op tijd van school of creche op te halen, omdat ze zo verdiept waren in hun werk en die afspraak gewoon vergeten.
Vrouwenadvocate Gaby van Driem oktober 2004


Citaat 32 Genderpolitiek in plaats van vrouwenpolitiek

Kann der Staat etwas tun, um solche Dramen in Zukunft zu verhindern? In der Tat! Es muss endlich von Seiten des Staates etwas für die Männer getan werden. In der Schweiz wird seit Jahrzehnten nur isoliert Frauenpolitik betrieben statt Geschlechterpolitik. Die Männer und deren Bedürfnisse bleiben politisch aussen vor. Das gilt vor allem auch für die schweizerische Gleichstellungspolitik, die sich nur auf Frauen bezieht. Professor Hollstein in Blick (Zwitserland; naar aanleiding van familiedramaepidemie)


Citaat 33 Belang van het kind

Naar aanleiding van Savanna's dood is door de minister van Justitie, de staatssecretaris van VWS, kinderrechters en tal van andere functionarissen gezegd dat "het roer om moet". Dat voortaan het belang van het kind voorop moet staan. Daarmee suggereerden zij al dan niet in zoveel woorden dat voorheen een ander belang- dat van de ouder- voorop heeft gestaan. Los van mijn stelling dat het belang van een kind niet beter gediend kan zijn-mits voldaan wordt aan veiligheidseisen- dan met zo goed mogelijke hulp aan zijn ouders, lijkt mij dat er geen grond is voor die veronderstelling.

Prof Herman Baartman in perspectief, blad voor de kinderbescherming juni 2005


Citaat 34 Batman wijst er op dat er iets goed mis is

'Het is bedroevend gesteld met de kwaliteit van de jeugdzorg' hoor ik in het journaal, maar daardoorheen hoor je: het is bedroevend gesteld met de kwaliteit van het Nederlandse gezin. Een weekje als marsmannetje rondneuzen in het westerse nieuws en je krijgt er een aardige indruk van: In Alphen aan den Rijn wordt een peuter misbruikt en omgebracht terwijl er vier complete jeugd- zorgen omheen staan. In Rotterdam moet er een 'gezinscoach' aan te pas komen om probleemgezinnen op het rechte pad te duwen. In Engeland en nu ook in Nederland stuntten mannen in Batman- of Supermanpak om aandacht te vragen voor het feit dat moeders hun de vaderrol ontzeggen. Dat wijst ergens op. Dat wijst erop dat het mis is, dat we er niet goed mee om kunnen gaan, dat we er niet over kunnen praten, dat de vrijheid niet aan ons besteed is.

Schouten in Trouw 28-9-04


Citaat 35. Waar mannen volgens een vooraanstaand feminist goed in zijn

Inderdaad, Ephimenco moet nu verschrikkelijk voor me oppassen, want de benaming ‘schreeuwlelijkerd' vind ik eigenlijk nog tamelijk damesachtig. Ik zou natuurlijk ook een van mijn agressieve moslim-vriendjes op hem af kunnen sturen of een forse SP-bouwvakker, zo'n ex-maoïst, om hem eens mores te leren, zoals we dat in de SP gewend zijn te doen met andersdenkenden. Ephimenco kan vannacht rustig gaan slapen zonder eerst onder zijn bed te kijken of daar een kwaaie SPer onder ligt. Ik hou me in. Ik ga nu verder met tieren en krijsen over een ander onderwerp. Weblog Anja Meulenbelt mei 2005


Citaat 36. Mannen zijn boos

Faludi's `moderne man' kan stoere tatoeages dragen of lievige oorringetjes, een paardenstaart of een modieuze coupe; hij kan `communicatie-deskundige' zijn of sportheld, astronaut of porno-acteur, moslim of christen - maar boos is hij. Op vrouwen. Soms op `krengen' als Hillary Clinton die hem willen castreren door het vuurwapenbezit aan banden te leggen. Ook nogal eens op een ex die er de brui aan gaf. Zelfs impotentie wordt geweten aan het feminisme, of zoals sommigen zeiden: de `feminazi's'. Maar even vaak is er een diffuus ongenoegen. Veel van Faludi's gesprekspartners hadden naar hun gevoel nooit echt zeggenschap gehad over hun levens. Opgegroeid met de mythe dat mannelijkheid gelijk staat aan `alles onder controle hebben', verdragen ze dat slecht. Nrc 17-12-1999 Jolande Withuis over het boek Susan Faludi: Stiffed. The Betrayal of the Modern Man. Chatto & Windus,


Citaat 37. Belang van het kind of van de juristen?

Luchtenveld meent verder dat "senatoren zijn gezwicht voor een voortdurende lobby vanuit de advocatuur en rechterlijke macht om advocaten en rechters bij echtscheidingen in beeld te houden'. Tweede-kamerlid Ruud Luchtenveld na het wegstemmen van zijn wetsvoorstel in de eerste kamer juni 2006


Citaat 38. De machtige arm van de mannenbeweging, bestaat die ?

Les lobbys masculinistes sont puissants et, à la différence des féministes, ils ne se présentent pas ouvertement comme tels. Les hommes qui les composent ne sont pas représentatifs du point de vue de la majorité des hommes, mais ce sont souvent des personnages puissants, intellectuellement, par leur statut social et aussi par leur détermination : pour eux, les femmes-mères sont des monstres de toute-puissance à abattre, et ils s'activent à le faire par leur lobbying efficace à la base de nombreuses propositions de loi ou de transformation des idées (par exemple, une promotion du concept d'aliénation parentale abusive dans ses applications). Hébergement alterné et autorité parentale conjointe J.-Y. Hayez, Ph. Kinoo 2005


Citaat 39. Bom-moeder ouderwets

'De bom-moeder is uit de mode. Het is niet eenvoudig gebleken een kind in je eentje groot te brengen. De evolutie, de natuur heeft niet voor niets bepaald dar er twee mensen nodig zijn om nieuw leven op de wereld te zetten. Ik geloof dat de slak het in z'n eentje kan.' Agnes Kant, tweede kamerlid voor de SP in Opzij december 2002


Citaat 40. eind macht vader

"De kinderwetten die aan het begin van de eeuw (red: let op 20ste eeuw) van kracht werden maakten een eind aan de machtspositie van de vader. de sociale instituties die zich rondom het gezin organiseerden richtten zich niet meer op het totale gezin, maar op de individuele leden ervan. Daardoor is het gezin getransformeerd en zijn individuele leden posities van de gezinsleden benadrukt. Nieuwe normen konden via deze allianties in het gezin worden geintroduceerd en verzwakten daarmee de oude socialiserende functies van het gezin. Toch bleef het naar buiten als een eenheid functionerenen bleef het verantwoordelijk voor de socialalisatie van haar leden." Uit: Carol van Nijnatten 1986 Moeder Justitia en haar kinderen, de ontwikkleing van het psycho-juridische complex in de kinderbescherming. blz 161.


 

[Het opnemen van een citaat betekent niet noodzakelijkerwijze dat de red. het er mee eens is]
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2 dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's