site het zál vaders een zorg zijn
papa.nl.nu audio

papa-nl.nu audio
1994-2006

radioprogramma's over vaderschap, gelijkwaardig ouderschap, gezag, omgangsrecht; een geschiedenis van wetswijzigingen, acties, heftige discussies, voor en tegenstanders


Sinds kort hebben we deze pagina en de verwijzingen erop weer in orde. U kunt dus naar hartelust luisteren naar oude en nieuwe radioopnames van akties en diskussies van en over vaders. De geluidsopnamen komen uit het archief van Joep Zander
Als u op zoek bent naar muziek over vaderonrecht en dergelijke: pagina beeld en geluid
Damocles 94
deel1
deel2
Geluiden van de bezetting in de rechtbank Arnhem door Dwaze Vaders regio Oost. Vader Peter de Jong weigerde de rechtzaal te verlaten. Gesprek met Peter de Jong en Joep Zander die hem verdedigde in diezelfde rechtzaal.

VPRO aardse zaken 96
Diskussieuitzending aan het einde van een serie over de kinderbescherming met Joep Zander, Mieke v.d Burg (tweede kamer PvdA), Ton Veldkamp (Raad voor de Kinderbescherming) en een mevrouw van Zon, kinderrechtster, die nadat de microfoon dicht was nog beschuldigend riep dat ik wel erg kwaad was.
Uitgezonden vanuit studio Binnenhof. Discussieleidster Michal Citron

Radio Drenthe januari 1998
Discussie tussen directeur Raad Noord Jan Hendrik Jansen, vader Willem Zweverink en Joep Zander naar aanleiding van de Blok aan het been prijs voor de raadsvestiging Assen.

VPRO 1998
deel 1 deel 2
Discussie over de nieuwe regeling Gezag en Omgang met o.a Peter Prinsen, Joep Zander, Mevrouw Ringeling van (destijds) de Raad Utrecht en nog ene Annelies van Clara Wichman/ vrouwenstudies Utrecht. Niet te zien is uiteraard hoe Peter Prinsen met zijn elleboog tegen mijn arm stootte omdat hij bang was dat ik wat verkeerds zou zeggen. Oordeelt u zelf.

NPS Formule een 1998
Twee uur durende uitzending o.l.v Frenk v.d. Linden over vaders met onder andere Kees de Hoog, Joep Zander en een advocate die vond dat het beruchte formulier van de rechtbank Arnhem niet bestond waarop alvast stond voorgedrukt dat de moeder het gezag (voogdij) krijgt. Maar....de verwarring live.

VPRO madiwodo 23-11-2001
Discussie tussen Joep Zander en Ingeborg Teesseling over vaderschap en het slachtofferschap van mannen. Weer onder leiding van Michal Citron.

eo-piek 1999
Radiouitzending over het vader en kind centrum 1999. Het Vader-en Kind-centrum was een initiatief van Transact, Joep Zander, Dirck van Bekkum en anderen dat wel subsidie kreeg van een paar kleine fondsen, maar verder nooit van de grond kwam, onder andere dankzij de weigerachtige houding van het Julianafonds ( zie:artikel daarover; zie ook voetnoten aldaar)

Radio een november 2003
Peter Prinsen, Joep Zander, Boris Dittrich en Berna Kramer namens het bijna opgeheven Clara Wichmaninstituut onder leiding van Marjolein Uitzinger. Naar aanleiding van ontvoeringszaak. Julia v.d. Bom werd bij haar eigen vader weggehouden en verzorgd door door de overleden moeder testamentair toegewezen opvoedster. Vader Theo nam uiteindelijk het kind maar mee naar Spanje. Nogal laterlijke beschuldiging van de kant van Berna Kramer, advocate van het Clara Wichman instituut (werkgroep vrouw en recht). Er zou iets mis zijn met Joep Zander omdat de staat hem het contact met zijn dochter heeft afgenomen ( vergelijk). Zie ook hier voor meer over Berna Kramer

Joep Zander en Harry van Bommel 30 januari 2006 in Met het oog op morgen. Discussie naar aanleiding van het boek Gemist vaderschap

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2
RSS nieuw op papa.nl.nu
dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/audio.html : zie ook de andere pagina's