site

[welkomspagina Joep Zander][kunstdossier][publikaties Joep Zander]

Expositie tijdens de conferentie Partij van de Arbeid

over zorg en omgangsrecht mei 2001
inquisitie
kinderbeschermingsmedewerker
pappa?

Tijdens de conferentie zullen 6 schilderijen worden geëxposeerd. De schilderijen hebben stuk voor stuk een verwantschap met het onderwerp van de conferentie. Ze zijn een weerslag van de ervaren werkelijkheid van het familierecht in de westerse samenleving.

Daarmee geven ze uitdrukking aan een aspect van waarheidsvinding dat in theorie graag door instituten als de raad voor de kinderbescherming wordt erkend, namelijk de emotionele waarheid.

De conferentie zal echter deze emotionele waarheid met nadruk koppelen aan de feitelijke werkelijkheid. Argumenten krijgen vooral kracht als deze twee samen richting geven.

Het bekendste schilderij uit de serie is "pappa". Dit schilderij diende in 1997 als actiekaart en werd als dusdanig ook in de eerste kamer besproken bij de behandeling van wetsontwerp 23714 (gezamenlijk gezag als uitgangspunt). Op de achterkant van de kaart stond de bekende uitspraak van Prof. Hoefnagels "De ene ouder die de andere ouder frustreert in de omgang met het kind, dat is de ongeschreven misdaad van deze eeuw."

De actiekaart "pappa?" is door honderden vaders verstuurd aan eerste kamerleden tijdens de behandeling van de wet die een einde maakte aan de eeuw van het eenhoofdige gezag ( 1901-1998).
De behandeling in de senaat had een beslissende invloed op de ontwikkeling van de jurisprudentie. Anders dan de staatssecretaris in de eerste kamer toezegde werd de senaat beloofd dat onwelwillende ouders niet makkelijk met opportunistische redenen eenhoofdig gezag zouden krijgen toegewezen.

De titels van de overige schilderijen spreken, samen met het beeld voldoende. (PAS= Parental Alienationsyndrome oftewel ouderverstotingssyndroom)

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de maker van deze schilderijen Joep Zander; op internet: joepzander.nl U kunt daar ook al deze schilderijen nog eens in kleur bekijken en er meer informatie bij vinden. mail: Joep Zander. 0570-621784 

 

 

 

 


tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/sheetdenhaag.htm : zie ook de andere pagina's
Logo Beeldrecht