dossier publikaties Joep Zander

persoonlijke site van Joep Zander
Verzet leidde tot verzetting standbeeld Salomon
Andre Schaller is een Nederlands beeldhouwer (1920 -1981). Hij maakte het beeld van het Salomonsoordeel dat tegenwoordig recht voor de ingang van het gerechtsgebouw in Arnhem staat. Bij de oorspronkelijke plaatsing werd het beeld op een 5,5 meter hoog voetstuk geplaatst. Dit maakte het niet makkelijk om te zien wat het precies voorstelde. Na kritiek van de kunstenaar en zijn weduwe en in het boek Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context (1999 Servo Assen) verplaatste de rechtbank het beeld zodat het nu voor ieder zichtbaar is. De verplaatsing startte in het najaar van 2004 en werd afgerond in maart 2005. Tevens kwam er een bankje onder het beeld. Met deze verplaatsing wilde de rechtbank het Salomonsoordeel naar eigen zeggen weer een prominente plek geven. (tekst parallel gemaakt voor wikipedia)
salomonsoordeel
salomonsoordeel in oude kantongerecht Deventer. Bewerkt door Joep Zander

Salomon en de gordiaanse knoop

Meer vader voor het kind


Artikel in het Algemeen dagblad van 22-4-97 onder de wat smallere titel " Kind uit gebroken gezin heeft ook vader nodig"


Vorige week koos de Tweede Kamer voor het principe "behoud van het gezag van beide ouders over het kind". Een mooi principe. Helaas gedwarsboomd door een andere bepaling in hetzelfde wetsvoorstel. Deze bepaling opent de mogelijkheid van stiefoudermedegezag op voorwaarde dat de oorspronkelijke, "andere ouder" reeds 3 jaar het gezamenlijk gezag uit is gewerkt. Een ontoudering die mogelijk blijft door het volstrekt vrijblijvende karakter dat het behoud van gezamenlijk gezag van de oorspronkelijke ouders, heeft gekregen.

"Wat is wijsheid?" heeft menig kamerlid en misschien ook de staatssekretaris zich wanhopig afgevraagd voordat ze werden bedolven onder de nota's. Nota's van overheidscommissies vol hongerige juristenwolven-in-schaapskleren die nog niet genoeg voer hebben aan de al door de wet in voldoende mate aangeleverde konfliktstof tussen vaders en moeders.

Salomon

Wat zou rechter Salomon doen als hij een echte vader en een echte moeder voor zich had die over het ouderschap twisten? In de bijbel beslecht Salomon een konflikt tussen een echte en een onechte moeder. Veel juristen en wetenschappers kennen het verhaal van Salomon slechts ten dele. Er is een vage notie van een scherp zwaard waarmee een kind doormidden moet worden gekliefd. Rechters denken dat zij dagelijks wijsheid betrachten door het ouderschap in tween te splijten. Alsof het, in dit geval, niet bide werkelijke ouders zijn, en alsof niet beide zielsveel om hun kinderen geven. Salomon en ook zijn, door Berthold Brecht gekreerde, alter-ego Dollinger hebben echter juist willen zeggen dat je het kind niet moet splijten en dat de ouder het ouderschap met name toekomt die het konflikt om het kind net wil voeren, zijn kind niet als eigendom ziet. Brecht voegt daaraan toe dat dit principe ook inhoudt dat biologische moeders zonder hart het ouderschap net toekomt. Als het zwaard boven het kind hangt trekt de goede ouder zich terug. Rechter Salomon gunt juist die terugtrekkende ouder het ouderschap. Goed recht is dus heel wat anders dan het doorhakken van gordiaanse knopen. Kinderen mogen dus niet door het zwaard van een loyaliteitskonflikt en een schuldcomplex worden gespleten. Kortom de wijsheid neigt naar het behoud van gezamenlijk ouderschap. De ouder die de andere ouder het ouderschap niet gunt moet zelf maar opstappen. Zo niet, dan zou het wijs zijn dat een rechter die konfliktueuze ouder juist net met het gezag beloont. Dit dwingt ouders naar elkaar toe. De praktijk is tegenovergesteld, de goede ouder mag, dikwijls op rechterlijke order, nog geen groet of kaartje aan het kind overbrengen. Het kind mag zijn naam niet meer gebruiken.

Vaderschapsdiscriminatie

Mogen moeders die "zorgen" daaraan eigendomsrechten ontlenen? Zorgen vaders niet ? Is de kost verdienen geen zorg? Kan die vader het helpen dat de draaibank of het bureau niet meer, net als de afwasmachine, aan huis is? Houden vaders die hun kinderen de luiers aan doen, eten geven en afwassen terwijl moeder naar haar werk gaat in de praktijk wl het juridisch ouderschap?? Nee, soms krjgen ze het niet eens. Ook uit de hoek van de vrouwenbelangenbehartigers (Boor, Thooft) valt te vernemen dat echte roldoorbreking moeilijk is en dat juist roldoorbrekende vaders nog steeds aan het kortste eind trekken ook wat de kinderen betreft. De rechter kiest rolbevestigend. Dit wordt bewezen door invulformulieren op de griffie van rechtbanken (Zwolle, Arnhem); waarop het niet eens mogelijk is om in te vullen dat de vader het gezag krijgt. En wat te zeggen van deskundigenbureau's die voor Raden voor de Kinder"bescherming" werken maar als uitgangspunt hebben dat, voor kinderen onder de vijf jaar, vaders per definitie onbelangrijk zijn. De tipjes van de sluier van een verroeste praktijk die het vaders op allerlei manieren onmogelijk maakt zich te verbinden met het ouderschap.

Onderzoek

Dit alles leidt ertoe dat ongeveer de helft van de kinderen na scheiding van de ouders gescheiden wordt vn een van de ouders (Griffits en Hekman). Een gegeven waar de beleidsmakers en het ministerie van justitie niet graag mee te koop lopen. Het kind heeft, volgens het verdrag van de rechten van het kind, recht op kontakt met beide ouders. Een nieuw onderzoek naar de omvang van het loyaliteitsmisbruik (omgangsonrecht) bezien vanuit het kind werd echter geblokkeerd door een, wederom louter uit ekonomies belanghebbende juristen bestaande, begeleidingscommissie. Een nota over de praktijk van het omgangsrecht, zoals gevraagd door de tweede kamer in november 1994, is zo een fopspeen geworden.

Het is het kind dat gekwetst wordt. Het kind in zijn belang van een band met de vader. Dat ook de vader daardoor ernstig gekwetst raakt bewijst het feit dat vaders die dit overkomt in hun levensverwachting worden bekort. Niet zozeer door moord en doodslag, nee door stress. Stress die veroorzaakt wordt doordat vaders kollektief ervan worden beschuldigd op te komen voor dat belang van hun kind. Vaders die dikwijls hebben bewezen veel meer respekt voor het gezamenlijk ouderschap op te kunnen brengen dan moeders. Vaders die juist daarom psychies worden afgeslacht.
Deze vaders verdienen steun en afschaffing van vaderschapsdiscriminatie. Hun kinderen verdienen meer vader.


Joep Zander

(pedagoog en kunstenaar
voorzitter werkgroep familierecht)
Dit artikel ontlokte de vertegenwoordiging van de Nederlandse staat bij het Europese hof de opmerking dat ik niet meewerkte aan een oplossing door publiciteit te zoeken.

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/salomon.htm : zie ook de andere pagina's
Logo Beeldrecht