R klik hiervoor Mijn dochter mijn dochter informatie over de procedure Zander-Nederland bij het Europese hofwelkomspagina site Joep Zander

english information on this matter 
with translation part of report Childprotection


schilderij Rosa
R toen ze ongeveer 3 jaar oud was
R toen ze nog geen jaar oud was
Mijn dochter in de bakfiets
Dit was mijn dochter toen ze 3 jaar was. Ik deed destijds het grootste deel van de zorg en de opvoeding.

De raad voor de kinderbe...ing vindt;
"Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideëen zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van Rosa" En iets daarvoor nog het volgende in het licht van de geschiedenis remarkabele: "Ik schat vader in als een persoon die geneigd is om uit te gaan van zijn eigen denkbeelden en overtuigingen. Hij komt naar mijn idee er naiuwelijks aan toe om aansluiting te vinden bij de ideeen van anderen"Bron; eindpassages raadsrapport raad Zwolle de heren v.d. Werff, Mulder en drs Ethiek Meulenbeek. Onder verantwoordelijkheid, en goedgekeurd door de directie Oost ( Mr. Bavinck), de klachtencommissie 2 ( Zwijnenburg c.s.) , de ombudsman Mr. Oosting, Kinderrechter Mr Mees, raadsheer Hammerstein c.s. en vele anderen.

De hoge Raad der Nederlanden vindt bijvoorbeeld wel dat ik een goede relatie heb met mijn dochter maar toch
De minister van justitie vindt dat ze de achternaam van haar vader niet meer tegen mag komen omdat ze liedjes zong met haar vader. Haar vader moet voor deze "idiote" gedragingen (en verder niets) in therapie ( Hier is geen woord van gelogen; lees hier in originele dokument).

Over deze zaak wenst de Raad voor de Kinderbescherming nog slechts een beetje haar ongelijk te bekennen. Drs Ethiek Meulenbeek die tekende voor het bovenvermelde raadsrapport in 1997 leek dat volgens volgens de Zwolse Courant wel een beetje te doen:
"Praktijkleider H. Meulenbeek van de Raad voor de kinderbescherming geeft volmondig toe dat Joep Zander geen blaam treft in deze affaire. In feite zou hij de dupe zijn geworden van het gedrag van diens ex-vriendin en haar huidige vriend. ..Ik kan me goed voorstellen dat hij kwaad is op de Raad. Dat zou ik in zijn geval ook zijn. denk ik. Maar wij kunnen ook geen ijzer met handen breken. Tussen drie mensen is het compleet vastgelopen en daarvan is hij het slachtoffer."

Na een dag trok Meulenbeek dit onder druk van zijn meerderen of de moeder (?) of moederende meerderen maar weer schielijk in. Bij mij ging nog een brief uit waar na enige jaren een antwoord op kwam waar in ieder geval uit blijkt dat de Raad nu vindt dat mij geen recht is gedaan, noch met het raadsrapport, noch met het daaruit voortkomende advies.