VerPASseerd Ouderschap

Loyaliteitsmisbruik en Ouderverstotingssyndroom

rela publishing;klik hier voor welkomspagina

 

De schrijvers

Emiel Smulders:

Emiel Smulders (1948) is communicatietrainer, meditatieleraar en beeldend kunstenaar. Eerder werkte hij als psychotherapeut en maatschappelijk werker, was trainer in het bedrijfsleven en freelance journalist bij een kleine krant. Hij schreef het oefenboek 'T'ai Chi Chúan de innerlijke weg' en met Joep Zander het boek 'Gemist Vaderschap'. Zijn interesse in het thema van dit boek is persoonlijk, omdat hij weet hoe het is zijn kinderen niet te zien, en professioneel als hulpverlener. Hij hoopt dat de liefde van vaders voor hun kinderen in de toekomst geen 'verboden liefde' meer hoeft te zijn en dat zijn boeken een inspiratie zijn om problemen in harmonie op te lossen. Zie: art-aware.nl

Erik van der Waal

Erik van der Waal (1958) bezit een (professionele) bachelor in de elektrotechniek en informatieverwerking en is vanaf 1998 business/ict consultant en directeur/eigenaar van een adviesbureau voor interim-management. Hij houdt zich tevens bezig met de ontwikkeling en het vermarkten van productideeën en concepten. Daarnaast is hij coördinator van Eigen-Kracht in Noord-Brabant en sinds augustus 2004 oprichter/auteur van ouderverstoting.nl.

Guy Swennen

Guy Swennen (1956) is gecoöpteerd senator voor de Belgische SP.a en hij is 2e Ondervoorzitter Senaatscommissie Justitie. In de vorige zittingsperiode was hij voorzitter van de subcommissie Familierecht en lid van de Justitiecommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij heeft een licentiaat (master) in de rechten, en is advocaat. Guy Swennen legde mede de grondslag van de wet op het verblijfsco-ouderschap in 2006 en de nieuwe echtscheidingswet in 2007. Hij is auteur van verscheidene Belgische wetsvoorstellen inzake familierecht.

Ghislain Duchâteau

Ghislain Duchâteau (1937) bezit een licentiaat (master) in de wijsbegeerte/letteren - Germaanse filologie. Hij is didacticus Nederlands en erelector aan de Xioshogeschool Hasselt en ook voorzitter van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN). Hij is gescheiden vader van twee PAS-kinderen en sinds 1980 actief in de ouder- en scheidingsproblematiek, onder andere als webmaster van de Goudi site (Gescheiden Ouders Dienstbetoon door Informatie). Zie:goudi.be

Hubert Van Gijseghem

Hubert Van Gijseghem (1941) is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Montreal. Hij bezit een licentiaat (Katholieke universiteit Leuven) en een doctoraat (Université de Montréal), beide in de psychologie. Hij is gespecialiseerd in psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en forensische psychologie en schreef verschillende boeken en een paar honderd artikelen over o.a. seksueel misbruik, het verhoor van kinderen, het politie-onderzoek bij gevreesde mishandeling en ouderverstoting. Hij is geboren in Vlaanderen en geeft geregeld lezingen in Europa over onder andere het ouderverstotingssyndroom. Hij heeft veelvuldig cursussen gegeven, zowel op de universiteit als voor magistraten, advocaten en politiemensen.

Joep Zander

Joep Zander (1952) is afgestudeerd als kunstenaar en pedagoog. Hij publiceerde artikelen in kranten, tijdschriften en boeken en schreef boeken over familierecht, vaders, kinderen. Ook zijn kunst staat voor een deel in dat licht. Hij kent het onderwerp van binnen uit als zorgende vader van twee kinderen. Joep zet zich ook maatschappelijk en politiek in voor verbetering van het familierecht en de positie van ouders, vaders in het bijzonder. Internet is een belangrijke manier om zijn activiteiten te verbinden. Kijk voor zijn publicaties en kunst op joepzander.nl.

Peter Prinsen

Peter Prinsen (1941) studeerde schattings- en detectietheorie aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkte als wetenschappelijk onderzoeker bij de Organsatie voor Toegepast Natuurkundig Onderzoek TNO. Van 1984 tot 1988 studeerde hij Nederlands recht aan de rijksuniversiteit te Leiden. In 1989 begon hij in Den Haag een advocatenpraktijk die als basis diende voor het ontwikkelen van theoretisch inzicht in het functioneren van het familierecht. Daarover publiceerde hij in vakliteratuur en publieksmedia. Na zijn pensionering in 2007 is hij zich gaan toeleggen op het verder ontwikkelen van een rechtspsychologische theorie over het familierecht. Peter Prinsen is lid van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht. zie: peterprinsen.nl

Rob van Altena

Rob van Altena (1931) kan de nestor van de Nederlandse en Belgische vaderbeweging worden genoemd. Er staan een flink aantal artikelen over vaders, het Belgische en het Nederlandse rechtssysteem, in boeken, tijdschriften en kranten, op zijn naam. Hij schreef ook dikwijls in samenwerking met anderen. Hij vertaalde een belangrijk werk van de bekende Amerikaanse schrijver over vaderschap Warren Farrell: Wat mannen niet zeggen kunnen vrouwen niet horen. Meer over hem is te lezen in het boek "Gemist Vaderschap".

Wim Theunissen

Wim Theunissen (1945) heeft theologie, filosofie en vervolgens orthopedagogiek gestudeerd en is afgestudeerd in de forensische psychologie.Hij bekleedde functies in het gevangeniswezen, was hoofd van de afdeling rijksinrichtingen en vervolgens plaatsvervangend sectormanager jeugdinrichtingen bij justitie. In 1992 werd hij plaatsvervangend directeur directie zuid-west en, vanaf 2006, adviseur centrale directie van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij hield zich binnen de kinderbescherming bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor het omgaan met scheiding en omgang en de richtlijnen voor externe deskundigen. Samen met Goos Cardol voerde hij de redactie van het boek "Het kind, bijzonder belangrijk".

Wim Orbons

Wim Orbons (1955) is gezondheidseconoom, jurist en voormalig bestuurder van diverse gezondheidsorganisaties. Hij schreef een goot aantal artikelen over familierecht en de rechtstaat in het strafrecht. Hij was betrokkken bij de ontwikkeling van de wetsvoorstellen Luchtenveld en Donner, onder andere via een, mede door hem, in 2004 opgerichte expertgroep.

 

verkoop

Per stuk 12,50 plus 2,25 verzendkosten per zending. overmaken op giro 390505242 tnv Joep Zander Deventer.Vermeldt het verzendadres en de titel (VOLO) en eventueel aantal.

Wilt u meer en/of andere boeken van Rela bestellen, kijk dan op de algemene bestelpagina Relapublishing

Ons bestelformulier voor de boekhandel. klik hier.

 • kopen
 • verkoop aan
  boekhandel
 • reacties
 • flaptekst
 • Verpasseerd Ouderschap Loylaiteitsmisbruik en Ouderverstotingssyndroom
  boek Moeder-Kind-Vader drieluik ouderverstoting
  boek Gemist Vaderschap
  pappakaart
  rela publishingcartoonkaart vaderbeelden ouderverstotinginformatie over rela boek Moeder-Kind-Vader drieluik ouderverstoting informatie over rela publishing dossier ouderverstoting mailformulier
  Last Updated http://http://relapublishing.nl/olo.htm : zie ook de andere pagina's