moeder-kind-vader; een drieluik over ouderverstoting persbericht englisch information on this book
rela publishing;klik hier voor welkomspagina
klik hier voor grotere afbeelding van dit omslag

 

Betreft: Boek 'Moeder-Kind-Vader; een drieluik over ouderverstoting'

Deventer, 24-04-2004

Geachte redactieleden,

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het zojuist door ons uitgegeven boek 'Moeder-kind-vader; een drieluik over ouderverstoting', een bijdrage aan de discussie over scheiding en omgang. "Aangrijpend", volgens dagblad De Stentor .

Eergisteren is minister Donner met nieuwe voorstellen gekomen inzake scheiding en omgangsregelingen. Hoewel er een paar interessante ontwikkelingen zijn waar te nemen blijft het blijkbaar moeilijk om onder ogen te zien hoeveel en hoe erg kinderen te lijden hebben onder loyaliteitsmisbruik en gebrek aan contact met een van de ouders. Het zojuist uitgekomen boek bevat een groot drieluikinterview met een vader, moeder en kind die actoren zijn geweest in een proces van ouderverstoting (Ouderverstotingssyndroom = Parental Alienation Syndrome) en daar nu kritisch op terugkijken.

Het door Joep Zander geschreven boek is min of meer een vervolg op het boek 'Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context' (uitgeverij Servo ISBN 90 57 86 02 95) en bevat naast de interviews een aantal meer theoretische beschouwingen. Met name het hoofdstuk over de strafbaarstelling van loyaliteitsmisbruik is actueel en geeft ons inziens een verhelderende kijk op de discussie over handhavingsmiddelen.

Successievelijke ambtenaren en ministers beweren al jaren, in weerwil van de feiten, dat het aantal scheidingen dat niet goed zou worden afgewikkeld ("ouders komen er gelukkig meestal zelf uit") erg laag is. Echter meer dan de helft van de gevallen wordt onbevredigend afgewikkeld. Dat wil zeggen dat er in die gevallen géén, dan wel een beroerd functionerend contact met een van de ouders bestaat. Onderzoekingen (zie CBS) komen uit op percentages tussen de 25 en 40% géén contact na huwelijke scheiding; voor de rest van de regelingen wordt meestal gevonden dat de helft ongeveer bevredigend functioneert.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u aandacht wilt besteden aan dit boek. Op verzoek sturen wij u graag een recensie-exemplaar toe. Uiteraard zijn wij van harte bereid dit boek nader toe te lichten. Ook kunt u meer informatie vinden op de site www.joep.nl.nu/rela

Met vriendelijke groet,

Rela Publishing

Lucas Lambers; Uitgever

 

 Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting
Joep Zander
Oplage: 1500
Omvang: 80 pagina’s 140 gr 4 pagina’s omslag fullcolour 250 gr.
Prijs 9,50
ISBN 90-808631-1-4 NUR 775, 822, 745
Bestelinformatie www.joep.nl.nu/rela

 

 

 • inhoud
 • flaptekst
 • reacties
 • recensies

 • persbericht
 • brief 2ekamer
 • informatie voor de boekhandel
 • Joep Zander met zijn zoon; klik hier voor deel interview met Joep
  rela publishingcartoonkaart vaderbeelden ouderverstotinginformatie over rela boek Moeder-Kind-Vader drieluik ouderverstoting informatie over rela publishing dossier ouderverstoting schrijf hier in het gastenboek mailformulier fotoalbum
  Logo Beeldrecht Last Updated http://joepzander.nlrela/pers3l.htm : zie ook de andere pagina's