moeder-kind-vader; een drieluik over ouderverstoting flaptekst

rela publishing;klik hier voor welkomspagina

 

klik hier voor grotere afbeelding van dit omslag

Dit boek is een vervolg op het succesvolle boek "Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context". Het voor u liggende boek bevat ook een korte bespreking van het ouderverstotingssyndroom. Het is dus niet noodzakelijk (maar wel aanbevolen) ook het eerste boek te lezen.

Kern van dit boek is een drieluik waarin uitgebreid met een (grootgeworden) kind, een vader en een moeder wordt ingegaan op hun ervaringen met ouderverstoting. Ook de papieren weerslag van deze complexe, in dit geval inmiddels deels opgeloste, situatie wordt uitgebreid onder het vergrootglas gelegd.

Opvallend is hoe alle partijen, ondanks de onderlinge verschillen wijzen op de pathogene stramienen van de westerse maatschappij waarin zich dit soort problemen kunnen ontwikkelen. De ingebedde "logica" van "bijt"-advocaten, kinder-"beschermers", rechters die, zich god wanende, zichzelf boven elke regelgeving verheffen.

In een aantal korte artikelen wordt verder op deze achtergronden ingegaan in het licht van de meest recente ontwikkelingen in politiek, wetenschap en maatschappij.

Dit boekje wil ook een teken van hoop en verwachting zijn in een nieuwe eeuw. Deze zal een einde maken aan de waanzin van het misbruik van het begrip "het belang van het kind" als middel om de ziel van kinderen te vertrappen.

 

kopen?
 • kopen
 • inhoud
 • flaptekst
 • omslag
 • reacties
 • recensies
 • persbericht
 • brief tweedekamer
 • klik hier voor paneel familierecht; basis voor de illustraties in het boek
  rela publishingcartoonkaart vaderbeelden ouderverstoting boek Moeder-Kind-Vader drieluik ouderverstoting dossier ouderverstoting
  Logo Beeldrecht Last Updated http://joepzander.nlrela/flap.htm : zie ook de andere pagina's