publications Joep Zander

 

De persoonlijke site van Joep Zander dossier publikaties Joep Zander

Publicaties

 


Mijn boeken bij de koninklijke bibliotheek'
 • Lijst met teksten van mijzelf die extern gepubliceerd zijn.
 • Een lijst van door mij gemaakte boekrecensies.
 • Mijn ingezonden stukken
 • lijst van publicaties over mij en interviews met mij
 • English articles

 • ingezonden 11-04-14 april 2014

  Elders gepubliceerde teksten

  (dus niet op eigen websites of joepzander.nl/vaderseenzorg)

 • "De regering heeft een blinde vlek voor de onvolkomenheden in de Nederlandse rechtspraak"
 • Artikel samen met Harry van Bommel op Joop.nl

 • Waarom worden niet gewoon alle rechterlijke uitspraken gepubliceerd? Artikel samen met Harry van Bommel over de collectieve afbraak van de fundamenten van de rechtsstaat door de Nederlandse rechterlijke macht. Friesch Dagblad mei 2022

 • "Parental alienation as a socio-political disease, towards a multi-level understanding of the manipulations involving child parent estrangement" Artikel in het boek "Children in the net social, legal and medical consequences of emotional abuse in children" ISBN 978-80-973305-2-1

 • Grootouders zonder raamvisite Artikel samen met Heleen Koppejan over Grootouders die hun kleinkinderen niet zien, ook niet buiten coronatijd. Nederlands Dagblad 5 mei 2020.

 • Ceci n'est pas une experience pedagogique Bijdrage aan het boek "Met terugwerkende kracht" een waaier van pedagogische ervaringen. PIP-SWP december 2017 (Hee, hebben die dan dus toch n keer Íets van mij gepubliceerd)

 • Toespraak voor manifestatie jeugdzorg op het malieveld 29-6-2016 Over het recht en de plicht om rechterlijke uitspraken in te moeten/mogen zien

 • Vaderverstoting; een uitdaging voor de therapeutische praktijk TKJP 2016. Een interdisciplinaire visie op vaderschap ten behoeve van de therapeutische praktijk. Belangrijke citaten

 • Polemiek Spruijt vs Tavecchio en Zander in "Pedagogiek In Praktijk 79 2014". Een discussie over de standpunten over gelijkwaardig ouderschap en de wetenschappelijke "methodes" van Spruijt.
  interview Spruijt
  reacties Louis en Joep en repliek Spruijt.

 • Nominatietekst voor genomineerde Wensly Francisco. In het kader van de vaderdagtrofee m/v jurering 2012
 • Parental Alienation as an Outcome of Paternal Discrimination Wetenschappelijk artikel in het tijdschrift New Male Studies mei 2012
 • Boek. Met...een verbeelding van vaderschap. Teksten en kunst over vaderschap We hebben een tijd gehad dat bekende kunstenaars veelal mannen waren. We hebben de tijd gehad dat vrouwenkunst die hegemonie aan de kaak stelde. Met dit boekje wil Joep Zander het manzijn zélf, vernieuwd, in kunst terug laten zien. Als fenomeen, als vraag, als stelling, als feit. Vaderschap. Januari 2012.

 • Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid. In een vaderthemanummer van het wetenschappelijk tijdschrift Pedagogiek van mei 2011 verschenen artikel gevolgd door repliek en dupliek.
  Startartikel: Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid
  Repliek Spruijt: reactie Spruijt .
  Dupliek Joep Zander: Dupliek van Joep Zander op Spruijt
  English summary
  Overzicht van de hele polemiek, citaten
 • Artikel over ouderverstotingssyndroom voor KIES (kinderen in echtscheidings situaties)-map 2010
 • Het meisje dat geen zwavelstokjes had (maar wel een doos met aanstekers) Een aangepast kinderverhaal voor de schoolkrant van De kleine Johannes, Deventer.

 • Bundel Verpasseerd Ouderschap over loyaliteitsmisbruik en ouderverstoting (redactie en diverse teksten)De opvolger van het uitverkochte "Ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context" In een tiental artikelen en enkele praktijkillustraties schetsen prominente gedragswetenschappers zoals Prof. Van Gijseghem, juristen als Peter Prinsen en de Belgische senator Guy Swennen een omvattend beeld van de inzichten en ontwikkelingen, toegespitst op de Nederlandse en Belgische situatie. In een interview laten we Prof. Hoefnagels aan het woord. Hij is de grondlegger van scheidingsbemiddeling in Nederland en heeft zich herhaaldelijk over het ouderverstotingssyndroom uitgelaten. Zelf nam ik de inleiding, het geschiedenishoofdstuk en het stuk over de cijfers voor mijn rekening.

 • Toespraak vaderdagtrofee 20-11-2007 Binnenhof.....is het een beetje mager om op slechts één dag het vaderschap te vieren. Het vaderschap dient dagelijks gevierd te worden. Elke dag dat je als vader met je kind bent. Maar ook elke dag, en dat kunnen er veel zijn, dat je niet bij je kind bent. Hoewel dat vieren in dat laatste, veelvoorkomende, geval ook een aanklacht zal zijn.lees verder....

 • Scheiden doet lijden is te voorkomen In onder andere het Financieel Dagblad 5 april 2007 samen met Wim Orbons. Tot nu toe hebben het familierecht en de rechtspraak in Nederland gefaald in het creëren van oplossingen die recht doen aan het belang van vaders voor kinderen. De Nederlandse Staat hield zelfs de vader van het meisje van Nulde actief weg bij zijn dochter en schiep daarmee mede de ruimte voor de moord op haar. Vergelijkbare situaties zagen we in de zaken van Savanna, Damaris en Daniël uit Tolbert, het Maasmeisje Gessica en de 5-jarige Metehan uit Apeldoorn.

 • Gelijkwaardige ouders voor en na scheiding. Blijft Nederland achter bij Frankrijk en België? In de Stentor van 7 april 2007 en het Nederlands Dagblad 4 april 2007 samen met Wim Orbons. Uitgebreide beschouwing over de stand van zaken rond het wetsvoorstel voortgezet ouderschap van Donner en de noodzaak van meer vader voor het kind. Opmerkingen over de internationale situatie en de evaluatie van de Franse wetgeving.
 • Gelijkwaardig ouderschap kan succes zijn In Tijdschrift voor Familie-en JeugdRecht maart 2007 gepubliceerde reactie op een eerder editorial. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek ons over gelijkwaardig ouderschap.

 • Mannen zijn meer dan kanonnenvlees Samen met Wim Orbons gepubliceerd in het Friesch dagblad, Reformatorisch dagblad en BN de Stem. Artikel naar aanleiding van de motie van Krista van Velzen (SP) over de gelijke behandeling van vaders op militaire missies die op 24 oktober 2006 in de tweede kamer werd aangenomen. Gelijke behandeling in historisch perspectief.

 • "Gemist vaderschap" rela-publishing januari 2006 Boek samen met Emiel Smulders. Doormiddel van een 9-tal interviews, enkele achtergrondartikelen en veel illustraties en informatiekaders wordt u geleid door de essentiële probleem van het gemiste vaderschap. Bijdragen van onder andere prof. Louis Tavecchio en Harry van Bommel

 • Gelijkwaardig ouderschap. Staatscourant 26-10-2005 Artikel over de voordelen van co-ouderschap het principe van gelijkwaardig ouderschap en over de discriminatie van vaders. Samen met SP-kamerlid Harry van Bommel

 • Fathers a different image citaten, About the arts, fatherhood and their mutual inspiration. In search of fatherhood oktober 2005. Voorpublicatie in het engels uit mijn boek Gemist vaderschap. Over kunst, het persoonlijke en het politieke, vaderschap, feminisme en kunst.

 • Toespraak vaderdag 2005 Waarom het weinig helpt je neer te leggen bij onrecht. Ook een vader heeft opvoedingsverantwoordelijkheid.

 • Kind na scheiding in problemen door loyaliteitsconflict. De Gelderlander januari 2005. Artikel over loyaliteitsconflict en ouderverstotingssyndroom; de wijsheid van het Salomonsoordeel. Een vergelijjking van de diverse wetsvoorstellen in Belgie (Onkelinx) en Nederland (Donner en Luchtenveld).

 • Moeder-Kind-Vader; een drieluik over ouderverstoting boek Rela Publishing 2004. Over een vernield en weer hersteld vader-kind contact.Interview met vader, moeder en kind. Theoretische beschouwingen over het ouderverstotingssyndroom en geestelijke mishandeling.

 • Bewegen en stilstaan Artikeltje over mannelijk en vrouwelijk en dynamische kunst. gepubliceerd in Nieuwsbrief CBK Deventer maart 2004.

 • artikel in boek "In search of fatherhood" maart 2004 Over dit boek

 • Is fatherhood a scientific problem? About unsocial non-science in the Low Countries.Artikel over vaderschap en wetenschap. Nederlandse wetenschappers passen zich aan aan de wensen van hun opdrachtgevers en vervalsen daarmee de weergave van de feiten. Vooral als het gaat om vaderschap heeft dat nogal vreemde gevolgen. November 2003 in "In search of fatherhood".

 • Ongelijke voeten Waarom vrouwen vaders zouden moeten toelaten in de zorg, zorgende vaders daarom zouden moeten respecteren en mannen zouden moeten steunen als ze opkomen voor hun zorgrecht. Op gelijke voet ( blad van de directie emancipatiezaken); oktober 2003.

 • Vrouwensmoezen en vadercampagnes Over de manier waarop de overheid miljoenen besteedt om vaders belachelijk te maken. artikel in het AD 24-5-03

 • Help de bedreigde man. Over nieuw mannenbeleid. in NRC 10-5-2003 .. toelichting van de schrijvers Joep Zander en Theo Richel . Translation Dit artikel is een opsomming en beschrijving van problemen waarmee mannen te maken hebben en die nog te weinig aandacht hadden binnen het emancipatiebeleid. Een beschrijving van de mannenbewegingen. Ontwikkelingen in het emancipatiebeleid van de overheid. Het artikel op de NRC-site met de daarbij behorende pagina's levendige discussie

 • In het belang van de man: terug naar het oude feminisme. Een artikel over het verband tussen justitiebeleid en emancipatiebeleid staatscourant 234 4 december 2002 Emancipatiebeleid is niet alleen het organiseren van vrouwenbelangen. Ook mannen dienen een plaats te krijgen. Mannen krijgen nog weinig gelegenheid zorgtaken te vervullen. Er is sprake van discriminatie van vaderschap. Welke maatregelen komen in aanmerking. In ieder geval zal emancipatiebeleid zich ook met justitiezaken bezig moeten houden.

 • The Labour party and fathers in the Netherlands; negotiating between the wrinkles in the lace curtain Engelstalig artikel voor het voorjaarsnummer 2002 van "In search of fatherhood" Dit artikel beschrijft de gang van zaken vanaf de blokkade van het PvdA-partijbureau tot en met de onderhandelingen over het PvdA verkiezingsprogramma. Een van de hoogtepunten was de confrentie die het comite "stop omgangsonrecht: samen met het partijbureau organiseerde. Zie ook Het artikel constateert dat er meer bereikt is dan van deze partij te verwachten viel. Maar bepaald ook minder dan vanuit het oogpunt van een werkende politieke democratie noodzakelijk is.

 • Geschiedenis van omgangsrecht Een korte inleiding over de geschiedenis van vaderschap, familierecht gezag en omgangsrecht. De recente geschiedenis van acties tegen omgangsonrecht. Gepubliceerd bij SOS-papa. Voor mensen die meer willen weten: het boek Gemist Vaderschap zal uitgebreid aandacht besteden aan de geschiedenis van vaderschap en familierecht.

 • Kinderbescherming en omgangsbegeleiding in Nederlands Juristenblad 2001. Hoe de kinderbescherming haar eigen werk creëert

 • Klagen over rechters; een publieke zaak verschenen in het Katholiek Nieuwsblad juni 2001 KN 38 pag. 14. Het artikel is een deel-uitwerking van het destijds door mij uitgeschreven standpunt van het Platform Samenwerkende Clientenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht (SCJF). over de reorganisatie rechterlijke macht. Het artikel geeft een visie op "klagen over rechters". Ik belicht de nadelen van het huidige systeem, bekritiseer het standpunt van de Nationale Ombudsman in deze en licht het standpunt om te komen tot een vorm van juryklachtrecht verder toe.
  Het standpunt van het Platform is terug te vinden op de voorpagina van de nieuwsbrief no 2 van het platform of hier.

 • Ouderlijk gezag en omgang. Folder voor het platform SCJF.Een praktische handreiking voor mensen in de problemen door verlies van relatie met hun kinderen door optreden van rechterlijke macht en andere ouder.

 • "Naar een alliantie van onbelemmerd gelijkwaardig en hoogwaardig ouderschap" congresverslag PvdA conferentie 31-5-01 Een uitwerking van een aantal gedachten over 4 stellingen op het grensgebied van omgangsrecht, familierecht en herverdeling van zorg en arbeid.

 • Man Beeld Zorg lees hoe dit artikel struikelde binnen iets wat zich mannenbeweging durft te noemen.
 • Ouderschapsarrangementen in internationaal perspectief In het kinderbeschermingstijdschrift Perspectief (Ministerie van Justitie) oktober 2000
  Een beschouwing over de internationale ontwikkelingen met betrekking tot gelijkwaardig ouderschap en het belang van de familie en andere directe betrokkenen als helende omgeving bij conflicten. translation

 • Kiwi's en Kaaskoppen; Nationaliteiten, culturen, sekse en familierecht In "De Keten" augustus 2000 Over de Family Group Conference; een Nieuw Zeelands model voor conflictbeslechting in familierecht en jeugdzorg.

 • MINIWA Justitiekrant 19-5-2000 Over kinderbescherming waarheid en recht in het licht van 1984. Na Orwell's 1984 zijn er bij mijn weten nog geen instituten opgestaan die zo handig met de waarheid omgaan als de Raad voor de Kinderbescherming English translation

 • Zorgende vader komt niet voor in officiële documenten Artikel in Trouw 6-4-2000. Over de vele verschillende manieren waarop vaderschap in Nederland wordt gediscrimineerd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden. Dit artikel is voorzien van uitegebreide internetverwijzingen en aantekeningen over de relevante veranderingen die na (soms wellicht door) dit artikel op een aantal punten plaatsvonden.

 • Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context ( redactie en twee artikelen) Servo 1999 ( bijdragen van Wim Theunissen en Rob van Altena) flaptekst. < De hele tekst

 • toespraak bedrijfsmonopoly familierecht

 • Tekstdeel boek Kinderbescherming en valkuilen deel 2 (gezag, omgang en informatie) SCJF 1999 De hele tekst

 • Het Paternalisme voorbij, over discriminatie van de vaderlijke zorg. Hoofdstuk voor het boek "ruimte voor mannen" (red Vincent Duindam) uitgeverij v. Gennep 99 Een uitgebreide beschouwing over de manier waarop vaders behandeld worden zowel voor als na scheiding, zowel in het recht als in de sociale beeldvorming. (samen met Rob van Altena)

 • Niet alleen moeders verantwoordelijk Grenzeloos 1999 Naar aanleiding van een discussie over homohuwelijk en biologisch ouderschap; wie gaat er over het kind, de relevantie van biologisch vaderschap

 • Besloten vennootschap thuiszorg Artikel betaald door Dagblad van het Noorden. Over de malversaties van de BV thuiszorg Drenthe onder leiding van Dhr. Tjassing. De behandeling van vaders in de thuiszorg.

 • Rechtspreken, buikspreken, linkspreken, kromspreken, uitspreken en tegenspreken in het boek "Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal. Tjeenk Willink / Stichting Studiecentrum Rechtspleging 1997

 • "Een gebroken gezin heeft ook een vader nodig" oorspronkelijke titel; Salomon en de gordiaanse knoop Algemeen dagblad 22-4-97

 • Lezing over de cijfers van loyaliteitsmisbruik. Nieuwspoort maart 1997 uitgave; platform scjf

 • Dit zijn geen broodjes aap. Eigen publikatie 1997-2001
 • Drie pstellen over loyaliteitsmisbruik en vaderschapsdiscriminatie opstel1 Lezing/Eigen publikatie 1996.
 • Verslag van mijn hongerstaking. Eigen publikatie 1996.
 • "De Band" AKI 1995 (onder andere in de collectie Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer)

 • Zusterschap..........vrouwendag 1994 voor een wanhopige vaderopstel2 1994 bundel voor Dwaze Vaders regio Oost

 • Zingen spreeuwen de internationale?Kultureel frontblad no 25 1983

 • diverse journalistieke bjdragen. Weekblad de Vrije Alkmaarse 1982. Zoals Spoorbuurt:Woonbuurt een artikel over de geschiedenis van de Spoorbuurt in Alkmaar.

 • Jongerenwerker tussen staatsapparaten eigen socialisatie en doel- groep. Skriptie MO-B sociale pedagogiek RUU 1982

 • Jongerencentrumstrijd jouw jeugdbeleid. Skriptie MO-A sociale pedagogiek. Pedagogisch seminarium 1976.


  Radio


  zie ook: een aantal radiodiscussies waaraan ik deelnam
  Voor de radio oa: met o.a. Ton Veldkamp in programma Aardse zaken (VPRO) van Michal Citroen in 1996; met prof. Kees de Hoog in programma Formule I (NPS) in 1998; met Harry van Bommel in programma Met het oog op morgen op 30 januari 2006.


  Televisie

  Op televisie oa: in jongerenprogramma Lagerhuis (VARA) van 25 november 2000; bij Barend en Witteman (VARA) op 17 januari 2005. Zie: een aantal tv-optredens op you tube


  Artikelen waar ik in wordt geinterviewd en dergelijke

  In de pers enkele honderden artikelen, hieronder alleen de belangrijkste:
 • 'Slechts op bezoek' in NRC-Handelsblad van 2 oktober 1993;
 • 'Dwaze Vaders eisen omgangsrecht' in Grenzeloos van maart 1994;
 • 'Vader hokt met een ander wijf' in De Volkskrant van 10 september 1994;
 • 'Vaders worden gediscrimineerd' in Deventer Dagblad van 7 oktober 1995;
 • 'Hongerende Dwaze Vader' in De Volkskrant, 25 oktober 1995;
 • 'De moeilijke regels voor omgang en gezag' in De Telegraaf, 28 oktober 1995;
 • 'Dwaze Vader teleurgesteld' in De Gelderlander van 20 september 1996;
 • 'De dag van Joep Zander' in Trouw van 21 september 1996;
 • 'De wanhoop van Dwaze Vader Joep' in Mijn Geheim nr. 832 uit 1996;
 • 'Moeders wil is sterker dan de wet' in NRC/Handelsblad van 18 maart 1997;
 • 'Dwaze Vader Joep Zander' in Deventer Dagblad van 9 augustus 1997;
 • 'Dwaze Vader beboet voor lokaalvredebreuk' in Deventer Dagblad van 23 september 1997;
 • 'Vaders zonder kinderen' in Algemeen Dagblad van 10 juni 2000;
 • 'Verstoten vaders' in Vrij Nederland van 4 september 2004;
 • 'Dwaze Vaders' in Panorama nr. 9, 2005;
 • 'Dwaze Vaders bestrijden omgangsonrecht' in Provinciale Zeeuwse Courant van 25 maart 2006.

  mediaoverzicht hongerstaking

  ingezonden

 • april 2014
 • ingezonden NRC reactie op Quik Schuit geplaatst 3 december 2013
 • Komen vaders er na scheiding beter af als ze meer zorgen? geplaatst in Opzij februari 2005 met reactie van Prof Kalmijn. kopie origineel
 • reactie op artikel Wim Orbons (ingezonden geplaatst NRC) door Emiel Smulders en Joep Zander
 • Vaders ingezonden; geplaatst volkskrant 1
 • Baby's ingezonden; geplaatst volkskrant 2
 • Er is een land waar kinderen willen wonen ingezonden; geplaatst opzij 1999
 • Pik achterna ingezonden (niet geplaatst) Volkskrant
 • De Raad voor de Kinderbescherming; onmachtig of laf? ingezonden; geplaatst Deventer Dagblad
 • Androgyn; ingezonden Vrij Nederland; niet geplaatst
 • naamswijziging: geplaatst in Wegener pers
 • een raadsondersoeker is ook maar een mens: niet geplaatst in Perspectief
 • stalking en ontouderde ouders; niet geplaatst in Perspectief


  recensies

  (alles op internet)
 • A family's heartbreak van Michael Jeffries
  "Hoewel het moeilijk zal blijven voor veel ouders die in vergelijkbare situaties ronddwalen om dit soort verhalen tot zich te nemen is dit een heel goede poging om ze, dwars door hun frustraties, te bereiken. Deze poging is des te meer geslaagd gezien de mooie stijl van schrijven, het gebruik van beeldende taal die zelfs voor een niet native lezer als onderstaande een zeker genoegen schept. lees verder
 • En de kinderen dan.... van Victor Barlo
  In het boek "En de kinderen dan...."van Victor Barlo worden de (echt gebeurde) ervaringen beschreven van een huisarts (van vader op zoon) met zijn eigen scheiding van de moeder van zijn kinderen en het daaruitvolgende getrek en geduw rond de kinderen. Meer lezen in recensie Joep Zander
 • Vergiss dass es Dein Vater isst Ehemals entfremdete Kinder im Gespräch
  Een van de opvallendste conclusies die overigens altijd weer getrokken worden als voormalige ouderverstotingsslachtoffers aan het woord komen is dat ze het ondanks de onmogelijke druk waaraan ze van moederszijde blootstonden, terugkijkend op prijs stelden dat vaders moeite bleven doen om op een of andere manier met ze bezig te blijven. Dranbleiben heet dat in het Duits. Het lijkt er ook sterk op dat dit het herstel van de relatie bevorderde.
 • recensie van"Ouders!!? Het leven van: Sterre. een nieuw boek van Annemarie Bon met ouderverstoting als thema
  Het boek van Annemarie zal er aan kunnen bijdragen dat meer kinderen hun eigen situatie zullen herkennen en daardoor kunnen hanteren. Dit wil overigens niet zeggen dat dit boek een soort verkapt therapieboek is. Nee het is gewoon een goed boek over het leven van kinderen waarin de problemen niet uit de weg worden gegaan. Gelukkig loopt het in dit boek nog allemaal redelijk goed af. In een laatste chatsessie met haar vriendin kondigt Sterre aan dat ze voor haar vader en moeder tegelijkertijd gaat koken.
 • Dees een vader en een viool (Liesbeth Smulders (nu Groenhuijsen))
  Het is dan ook enerzijds een optimistisch boek want zonder slag of stoot en als ware het dagelijkse praktijk, krijgt de vader een omgangsregeling. Maar tegelijkertijd ook hoe vanzelfsprekend; geen zorg of hoofdverblijf.lees verder
 • Babymanagement voor vaders
  Vrouwen gaan (dikwijls) anders met emoties om dan mannen en daar weten ze dikwijls flinke slagen mee te slaan. Als je het goed bekijkt wordt je eigen gevoel (de verantwoordelijkheid ervoor) een beetje van je afgenomen.
 • Daddy Cool ; verhalen van vaders
  ...... leuk of toch in ieder geval prettig om te lezen en geven een mooie dwarsdoorsnede van de ervaringen van vaders. Ook van vaders die hun kinderen moeten missen..........Het aardige van dit boek is, dat tussen de prachtige, ernstige, gevoelige, ironische en anderszins leuke verhalen over de dagelijkse zorg die vaders voor hun kinderen opbrengen, het schrijnende van het gemiste vaderschap des te meer opvalt.
 • recensie Valse Salie van Roos BoomOver MBP en vaderschap.
  Niet alleen Roos vader was afhankelijk, dat zijn bijna alle vaders. Het boek van Roos laat zich lezen als een aanklacht tegen deze ongelijkwaardigheid en een pleidooi voor onbaatzuchtig ouderschap (Salomonszegel). We kunnen helaas niet gerust zijn dat kinderbeschermers, zorgers; kortom de staat hierin het goede voorbeeld geeft. De rust waar we naar verlangen is er niet. Er is juist alle reden tot ongerustheid. Tot minder berusting en meer onrust.

  In bewerking;Verwacht:

 • zorgpijn (werktitel), wonderen in uitvoering, diverse publicaties over de rechterlijke macht en over kunst en vaderschap
 • tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
  klik hier! >>
  Last Updated http://joepzander.nlpublka.htm : zie ook de andere pagina's. © siteontwikkeling en beeldrecht Joep Zander