site joep zander other publications of Joep Zander Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid

Polemiek Joep Zander vs Ed Spruijt englisch version


Voorjaar 2011 publiceerde ik een artikel over ouderverstoting en vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid in het wetenschappelijke tijdschrift Pedagogiek. In het nummer daarop kreeg Ed Spruijt, wiens standpunt over dit onderwerp door mij flink was aangevallen, de ruimte om te reageren. Inmiddels is er een afsluitende repliek van mij gepubliceerd.

Ed Spruijt blijft in zijn reactie zo op het eerste gezicht redelijk vriendelijk. Hoewel.... Hij beweert, zonder nadere argumentatie, dat ik vanuit vaderperspectief schrijf. Dit terwijl ik nou juist betoog dat een opvoedeling een opvoeder nodig heeft en je vaderbelangen niet kunt isoleren. In mijn finale reactie zal ik betogen dat Spruijt weigert op mijn centrale stellingen in te gaan en bestrijd ik een aantal antwoorden van hem op mijn substellingen. Dit aantwoord zal in November worden gepubliceerd. Wilt u het hele verhaal lezen dan zult u de nummers van Pedagogiek aan moeten schaffen of naar een wetenschappelijke bibliotheek moeten gaan. Wel zijn hieronder de samenvatting en een citaat van Spruijt te lezen. Als mijn repliek is gepubliceerd zal ik ook daarvan een paar citaten plaatsen.

Samenvatting

Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid door Joep Zander

Dit artikel bespreekt hoe ouderverstoting de ouderlijke verantwoordelijkheid aantast en, specifieker, de manier waarop het denigreren en discrimineren van vaderschap een factor is in het ontstaan van ouderverstotingssyndroom en het verlies van vaderlijke zorg.

Ouderverstotingssyndroom is een afwijking waar kinderen aan lijden als gevolg van een campagne van denigreren van een van de ouders, meestal in het kader van een ouderlijk conflict. Kinderen hebben onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid nodig om groot te worden en vertrouwen te krijgen in hun sociale omgeving.

Het optreden van ouderverstotingssyndroom in de westerse wereld lijkt te passen in een geschiedenis van verminderde status en verantwoordelijkheid van ouderschap, dat stap voor stap lijkt te zijn vervangen door een groeiende status van de belangen van het kind zoals ze worden ge´nterpreteerd door staat en instituten. Ondanks het groeiende bewustzijn over het belang van het herkennen en reageren op de directe behoeften en expressies van kinderen worden deze behoeften genegeerd, vooral als het gaat om het verlies van contact met een van de ouders. Een negatieve attitude tegenover vaders in media, wetenschap en politiek tast vaderlijke opvoedingszorg aan.

Daarom is het belangrijk om ouderverstotingssyndroom niet slechts te onderzoeken in de context van ouderlijke conflicten, maar ook als het resultaat van het denigreren van ouderlijke, vaderlijke verantwoordelijkheden door de maatschappij.

Joep Zander in Pedagogiek 2011-1

Reactie

Citaat uit reactie van Ed Spruijt hierop met de titel: Ouderlijke conflicten als bron van ouderverstoting

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat ouderverstoting inderdaad een zeer nadelig verschijnsel is dat helaas ook in Nederland te veel voorkomt. Omdat ouderverstoting een ultieme vorm is van ouderlijke conflicten en deze conflicten risicofactor nummer een vormen voor het welbevinden en een gezonde ontwikkeling van kinderen, dient alles gericht te zijn op het beheersen en verminderen van die conflicten. Mijn advies aan uitwonende ouders (meestal vaders maar soms ook moeders) blijft daarom nog altijd: "ga desnoods door het stof" om de communicatie met de inwonende ouder open te houden (Zander, 2011). Het welbevinden van het kind is het waard. Ed Spruijt in Pedagogiek nr 31

Repliek

Uit de repliek Joep Zander met de titel: Ouderlijke onderwerping is geen wijsheid:

Gelijkwaardig ouderschap en de opvattingen van Spruijt staan dan ook diametraal tegenover elkaar. Spruijt lokt denigratie en ongelijkwaardig ouderschap uit. Het bestaan van deze negatieve opvatting over gelijkwaardigheid bij een van de meest vooraanstaande wetenschappers en mediapersoonlijkheden op dit gebied, markeert een discours van ongelijkwaardigheid en de afwezigheid van lessen die geleerd kunnen worden van het salomonsoordeel.

Zie: repliek Joep op Spruijt Pedagogiek no 32

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg positieve linken ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/trouw.htm : zie ook de andere pagina's. © siteontwikkeling en beeldrecht Joep Zander Logo Beeldrecht