opvoeden
met recht kunst en kunde

Ik ben afgestudeerd als sociaal pedagoog (Universiteit Utrecht) en gespecialiseerd in het overgangsgebied tussen recht en pedagogiek. U kunt vragen stellen en een afspraak maken met behulp van het vragenformulier.

Als pedagoog laat ik mij inspireren door:

Het salomonsoordeel ( bijbel en Berthold Brecht) zie Salomon en de Gordiaanse knoop

"Over kinderen" van Kahlil Gibran. zie hieronder.

etty"Omstandigheden zullen er immers altijd zijn, goede en slechte, en het feit van de omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven er aan kan wijden de slechte te verbeteren. Maar men moet weten uit welke motieven men die strijd voert en men moet beginnen bij zichzelf, iedere dag opnieuw bij zichzelf." (Etty Hillesum)

Er is een land waar vrouwen (en ook mannen) willen wonen Een lied van de feministe Joke Kool-Smit.

"Daarboven erkennen wij echter de mogelijkheid dat alle mensen tegen ons zijn, ja zelfs dat onze daden tegen ons schijnen te getuigen; maar dat wij ons innerlijk stellende voor een hoogste gezag, weten dat we vrede mogen hebben met de positie die we gekozen hebben." M.J.Langeveld Beknopte theoretische pedagogiek blz 48 alinea 2. foto wikipedia gfdl

De verklaring van Langeac en het begrip onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoorelijkheid

Interview over mijn ideeën:

 


Over kinderen

En een vrouw met een zuigeling aan de borst zei:
Vertelt ons over kinderen. En hij zei:
Uw kinderen zijn uw kinderen niet,
Maar de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelve.
Gij brengt hen ter wereld, maar gij zijt niet hun oorsprong.
En ofschoon ze bij u zijn, behoren ze u niet toe.
Ge moogt hen uw liefde geven, maar niet uw gedachten,
Want zij hebben hun eigen gedachten. Ge moogt hun lichaam huisvesten, maar niet hun ziel,
Want hun ziel woont in het huis van morgen, dat ge niet kunt betreden, zelfs niet in uw dromen.
Ge moogt ernaar streven aan hen gelijk te worden, maar probeert hen niet aan u gelijk te maken,


Want het leven gaat niet achteruit, noch draalt het bij gisteren.
Gij zijt de boog waarmee uw kinderen als pijlen het leven in worden geschoten.
De Boogschutter ziet het doel op het pad van de oneindigheid en spant u met al Zijn kracht opdat Zijn pijlen gezwind en ver vliegen.
Laat het spannen door de Boogschutter u tot vreugde zijn,
Want evenals Hij de pijl liefheeft om zijn vlucht, zo heeft Hij ook de boog lief om zijn standvastigheid.

deze tekst is op muziek gezet

top pagina

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site positieve linken vaders en zorg ik vader acties van mij klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/peda.htm : zie ook de andere pagina's
Logo Beeldrecht