Boek: Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context De persoonlijke site van Joep Zander; klik hier voor welkomspagina

Boek "Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context"


 • aankondiging aanbieding
 • verslagen en foto's van de presentatie
  klik hier voor bestellen boek drieluik
  Uitgave servo 1999

  Redactie Joep Zander
  Bijdragen van Rob van Altena en Wim Theunissen

  Dit boek is bij de uitgever uitverkocht en wellicht nog in beperkte mate leverbaar door Rela publishing


  Flaptekst

  Kinderen die beweren een van hun ouders niet meer te willen zien, die haat ontwikkelen naar een ouder zonder dat daar een reŽle grondslag voor is, is dat normaal? De Amerikaanse psychiater Gardner vindt van niet. Dit syndroom, zo noemt hij dat, treedt veelal tegelijkertijd op met een uitelkaar groeien van twee ouders en in een context van een rechtsstaat die ou ders diskwalificeert en soms uit elkaar drijft.

  Gardner in gesprek met de redacteur van dit boek Het Parental Alienationsyndroom (PAS) is een door Gardner en in zijn voetsporen vele andere wetenschappers uitvoerig gedo cumenteerde psychiatrische stoornis die haar sporen van ver woesting reeds heeft achtergelaten. Hij bepleit maatregelen van verplichte bemiddeling en therapie tot gezagswijziging en gevangenisstraf.

  Dit boek belicht het ouderverstotingssyndroom vanuit de speci fieke Nederlandse situatie. In 4 artikelen en enkele praktijkillustraties wordt het beeld geschetst van een ontwikkelings land. Een land dat humane relaties met kinderen moet heront wikkelen.
  Als u een klein maar wel belangrijk stukje wilt horen van de speech van Gardner ( Gardner in Breda op 16 juni 1999'; 819kb!!) dan klikt u hier: gardner.wav


  Kijk ook op de PAS-pagina

  tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
  klik hier! >>
  site joep zander
  Last Updated http://joepzander.nl/pasflap.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht