aktiekaart "PAPPA ?"
internetkunstdossier van Joep ZanderAction postcard Aktiekaart pappa ? click here for index personal site of Joep Zander
The action postcard 'Pappa?' played a role in political debate on the new law of 1998 which started to reimplement joint custody ideas into Dutch law. It can be found in the proceedings of the Senate (see below). The image of the card can be used internationally. It is copyright-free for non-commercial use and under condition of mentioning the source, autor ( Joep Zander) and this sentence. It can be downloaded from here. For even larger files please contact Joep


De aktiekaart "pappa?" is door honderden vaders verstuurd aan Eerste Kamerleden tijdens de behandeling van de wet op het gezamenlijk gezag die uiteindelijk op 1-1-1998 inging en die een einde maakte aan de eeuw van het eenhoofdige gezag ( 1901-1998). de kaart werd twee keer genoemd bij de behandeling van deze wet (zie hieronder).
De behandeling in de senaat had een beslissende invloed op de ontwikkeling van de jurisprudentie. Anders dan de staatssecretaris in de eerste kamer toezegde werd de senaat beloofd dat onwelwillende ouders er niet makkelijk onderuit zouden komen, door met simpele motivaties eenhoofdig gezag te eisen.
De kaart werd ontworpen door Joep Zander en de wereld in gebracht door het Comite Ouders Blijven Ouders De voorkant is op deze pagina te zien. Op de achterkant staat een tekst van Prof. Hoefnagels: "De ene ouder die de andere ouder frustreert in de omgang met het kind, dat is de ongeschreven misdaad van deze eeuw" (Peter Hoefnagels in de Volkskrant 10 september 1994).
PAPPA?
De aktiekaart is uitverkocht. Voor de echte verzamelaar zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar

"Ik heb een zeer groot aantal brieven en vooral briefkaarten gehad van verontruste betrokkenen. Ik neem aan dat dit ook voor de andere woordvoerders geldt. Op de briefkaart is een tekst van prof. Hoefnagels, onze voormalige collega, afgedrukt. Ik laat de kaart even zien ten behoeve van degenen die hem niet gekregen hebben. De tekst luidt: "De ene ouder die de andere ouder frustreert in de omgang met het kind, dat is de ongeschreven misdaad van deze eeuw." Het is een citaat uit de Volkskrant van 10 september 1994. Daaronder staat gedrukt: "stop deze misdaad, stop loyaliteitsmisbruik".
Voorzitter! Wij zijn het volledig eens met de strekking van dit citaat van prof. Hoefnagels dat de frustratie in de omgang met de andere ouder zeer ernstig is. Wij zijn het dus ook eens met de schrijvers van de briefkaarten. Beide ouders hebben recht op omgang met hun kinderen en de kinderen hebben recht op omgang met beide ouders" (Mevr. Michiels van Kessenich CDA)

Regelmatig is er in dit soort situaties sprake van belangentegenstellingen die begrijpelijkerwijs degenen die het aangaat diep emotioneren. Dit blijkt ook weer uit de vele brievenlkaarten - mevrouw Michiels van Kessenich heeft er een laten zien - die wij na indiening van dit wetsontwerp hier hebben gekregen. Ouders die het gezag over hun kinderen hebben (veelal, maar niet altijd, gaat het om vrouwen) en organisaties die in de eerste plaats hun belangen voor- staan, vinden dat het wetsontwerp te ver gaat door het gezamenlijk gezag na echtscheiding als uitgangspunt in de wet op te nemen. Zij zijn bang dat de niet verzorgende ouder, die wel mede het gezag heeft, zijn positie zal misbruiken om de verzorgende ouder en de kinderen het leven moeilijk te maken. (Mevr. Le Poole PvdA)

BOVENSTAANDE TEKSTEN KOMEN UIT HET VERSLAG VAN DE BEHANDELING VAN WETSVOORSTEL 23714 OVER GEZAG EN MEDEGEZAG IN DE EERSTE KAMER 28-10-1997


tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site ik vader positieve linken klik hier voor dossier publikaties Joep Zander vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Logo Beeldrecht Last Updated http://joepzander.nl/pappa.htm : zie ook de andere pagina's