Het oordeel van rijksgecommiteerde Wim v.d. Beek (journalist Kunstbeeld en kunstjournalist Gemeenschappelijké Pers Dienst) over mijn eindexamenexpositie.

Beoordeling eindexamen Joep Zander

Eindexamen-expositie:

gezien d.d. 23 juni 1995, 16.00 uur in de Atheneum-bibliotheek, Klooster 12, Deventer schilderij in de serie Les jeux sont faits; gemaakt met Marielle Manche

De stijlbreuken en figuratieve verwijzingen die beeldbepalend zijn voor het eindexamenwerk van Joep Zander sluiten naadloos aan bij de overheersende actuele ontwikkelingen in de schilderkunst. Zander zoekt een eigen weg binnen de brede beweging van beeldende kunstenaars die zich heroriënteren op de mogelijkheden van figuratieve schilderkunst. Het verwerken van persoonlijke ervaringen, het schuiven met betekenisverbanden en het combineren en doorkruisen van verschillende stijlen behoren tot de middelen die hij gebruikt om zijn eigenheid te onderstrepen.

Hoewel hij in zijn schilderijen herhaaldelijk persoonlijke ervaringen verwerkt, slaagt, Joep Zander erin die naar een hoger denkniveau te tillen. Het gaat hem niet om een artistieke verwerking van persoonlijke conflicten maar om autonome beeldende kunst die ook overeind blijft zonder anekdote of kennis van biografische feiten.

Joep Zander schildert als een eclecticus. Hij kiest de middelen die hem op een bepaald moment het beste voorkomen en schroomt niet ongebruikelijke combinaties te maken die geeikte patronen en stijlen doorkruisen. Steeds is er de "verrassing van eigengereide oplossingen. Onvoorspelbare visuele gedachtensprongen en onverwachte picturale ingrepen.

Zonder zich te laten verleiden tot platitudes infiltreert Zander in de wereld van de homo ludens. Hij bedenkt onorthodoxe oplossingen en verwerkt op een onconventionele manier schijnbaar triviale waarnemingen. De situaties die hij oproept lijken een handreiking aan het leven van alledag maar tegelijkertijd ontsnappen ze naar andere -ongrijpbare- betekenislagen. Die laatste eigenschap danken de schilderijen aan het associatieve vermogen van de kunstenaar. Hij schuift met verbanden zonder vrijblijvend te worden. schilderij in de serie Les jeux sont faits; gemaakt met Marielle Manche

Het eindexamenwerk van Joep Zander is op meer dan een manier gelaagd. Zowel qua inhoud als wat het beeld betreft, grijpen verschillende betekenislagen en denkniveaus in elkaar. Dat maakt het uiteindelijke beeld zowel spannend als ontspannend. Het schilderij als autonoom picturaal gegeven en de betekenis van het beeld beïnvloeden elkaar. Die wisselwerking is niet alleen stimulerend voor het beeld maar relativeert ook het gewicht van de thematiek en de persoonlijke ervaringen die in de kunst van Zander geïntegreerd zijn. Zo is zijn kunst persoonsgebonden en pluriform tegelijk.

Wim van der Beek

rijksgecommiteerde


tekst eindexamenexpositie
Arie Stronks docent schilderendries ringelier docent mixed media

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/oordeel.htm : zie ook de andere pagina's
Logo Beeldrecht