dossier akties Joep akties Joep Zander
ministerie van justitie 1996

Site Joep Zander, pedagoog, kunstenaar en publicist (GAB-net); klik hier voor welkomspagina

De pagina's over akties door Joep tegen tegen discriminatie en willekeur in het Nederlandse familierecht maken onderdeel uit van zijn persoonlijke site. Deze aktiepagina's hebben onderdak gevonden bij GAB-net (German Academic Brainpool). Deze pagina gaat over mijn aktie bij de ingang van het ministerie van justitie (1996?). Ik deelde toen een pamflet uit met de onderstaande tekst.
"Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideen, zoaIs liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van R." Hij zou hiervoor in therapie moeten. (De Raad voor de Kinderbescherming te Zwolle)

"Er zijn in de relatie met de vader geen beletselen voor omgang" De moeder moet in therapie met haar dochter. nog geen omgang met de vader. (het hof te Arnhem) .

De moeder:
Rede voor verzoek naamswijziging "Ik wil niet dat mijn dochter (7 jaar) de -naam- Zander- (vaders achternaam) nog ooit tegenkomt"

En dit zegt uw ministerie van justitie (afdeling naamswijziging); "Ik wil u er op wijzen dat uw dochter op de hoogte is van haar afkomst"

Kortom gaat u maar rustig slapen er is geen gevaar voor statusverduistering Bovendien kunnen wij er ook niets aan doen; u maakt ruzie enz enz. Naamswijziging wordt doorgevoerd.

Uw ministerie van justitie werkt willens en wetens, quasi doof en blind m aan het vergroten van de afstand tussen ouders en kinderen en dit ondanks de rechtelijke uitspraak die het omgekeerde beoogt.

pamflet bij ministerie

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
site joep zander
Last Updated https://www.gabnet.com/ep/zander/aktjoep.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht