dossier akties Joep akties Joep Zander
keuzepagina

Site Joep Zander, pedagoog, kunstenaar en publicist (GAB-net); klik hier voor welkomspagina

De pagina's over akties door Joep tegen tegen discriminatie en willekeur in het Nederlandse familierecht maken onderdeel uit van zijn persoonlijke site. Ik deed ook aan andere akties mee zoals de bezetting van de rechtbank Arnhem in 1994, de bezetting van een Enschedees advocatenkantoor in 1994, de bezetting van de Raad voor de kinderbescherming in Zutphen in 2000, de blokkade van het PvdA-hoofdkantoor in 2000, diverse demonstraties, de aktie bij het WTC Rotterdam in 2004.

aktie rechtbank Zutphen

Actie bij de ingang-destijds- van de rechtbank Zutphen in 1994 u ziet op de foto Peter de Jong, Joep Zander en officier van justitie de Haas
Deze actie was gericht tegen de manier waarop rechter Mees op een zeer discriminerende manier, op de Internationale dag van de rechten van de vrouw, in een proces-verbaal in plaats van, zoals het hoort, per tussenvonnis vast te leggen dat de "omgangsregeling werd opgeschort". Dit bleek later definitief te zijn. Dit soort schandalige willekeur is schering en inslag in de praktijk van het Nederlandse recht.
Ik had sterk het gevoel dat ik gediscrimineerd werd om mijn vaderschap. Dat had te maken met de manier waarop de raad voor de kinderbescherming omging met mijn zaak. In de aanvraag voor een extern deskundigenonderzoek weigerde ze te zeggen dat ik gezamenlijk gezag had gehad met de moeder.
Kinderrechter Mees bleek later destijds bestuurslid te zijn van de Soroptimisten afdeling Deventer. De Soroptimisten hebben als doel op te komen voor de belangen van vrouwen. Als ik het eerder had geweten ( een paar jaar later werden de nevenfunktieregisters pas openbaar) had ik haar met recht kunnen wraken omdat ze niet vrij is van de schijn van belangenenverstrengeling.

Toen Mees langs de vier aktievoerende mannen en een vrouw kwam merkte ze op " wat moet ik hier nu weer mee" Overigens kregen we veel support van een medewerkster van de rechtbank die naar buiten kwam om te vertellen dat ze het zelf als kind had meegemaakt haar vader niet te kunnen zien. Ze bood ons koffie aan.

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
site joep zander
Last Updated https://www.gabnet.com/ep/zander/aktjoep.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht