site joep zander


Kunstgeschiedenis 1992

BLOK VERBAND TUSSEN NIET WESTERSE EN MODERNE KUNST>

Over de funkties van kunst.

 

Wij hebben geprobeerd om een aantal funkties van kunst onder woorden te brengen, en verbanden proberen aan te geven wat betreft het functioneren van de kunst (moderne en niet westers). Funkties zijn in de kunst meestal niet vooropgezette bedoelingen .Kunst fungeert eerder klaarblijkelijk op een bepaalde manier. Wel lijkt het aannemelijk dat moderne westerse kunstenaars meer over hun functioneren denken (cerebraal) dan niet westerse.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat afsplitsing, specialisering, uitsplitsing moleculisering en per saldo dit papiertje een product is van westerse kunstbewogenheid.

Dit geld niet voor de funkties van de kunst alleen; het geldt nog veel meer voor de positie van de kunstenaar die hoe langer hoe meer een specialist is geworden met een wat ingewikkelde band met het grote publiek. Zowel product als maker worden geisoleerd.

Typerend is dat in de moderne tijd ook een onderscheid ontstaat tussen volkskunst (poppen maken, hindelooper schilderen tot graffiti) en de professionele kunst Soms wordt dat onderscheid tijdelijk doorbroken; Keith Haring,

Als we funkties van kunst onderscheiden zal dan ook blijken dat de onderscheidingen daarbij voor de niet westerse kunst nog trivialer kunnen zijn, dan ze voor westerse kunst toch al zijn..Wij hebben de volgende funkties onderscheiden:

a. materiele funkties

signaalfuncties, plaatsaanduidingen (baken), decoratie,

voorbeelden in n. westerse kunst; totempaal, decoratiemotieven

voorbeelden moderne kunst; markeringen ingangen gebouw, plaatsen in stad en land grensgebieden buiten de kunst; steinmanchen, wegkruisen, topkruisen, verkeersaanduidingen.

b. emotionele funkties

angst, afschrikking, verwerking en overdracht van gevoelens

voorbeelden n. westerse kunst; in veel primitieve kunst ligt het Expressionistische en symbolische karakter voor de hand.

voorbeelden westerse kunst; expressionisme. Als functie naar het publieke is het tamelijk geisoleerd is slechts met moeite sprake van overdracht. Directe uitingen worden weer op typisch westerse wijze geincorporeerd (graffiti)

c. spirituele, mythische, magische funkties

een hoger verband waarbij het persoonlijke (althans de ego) van de maker ondergeschikt kan worden.

voorbeelden n. westerse kunst; religie, verering en verpersoonlijkte spiritualiteit. mandala, religieuze gebouwen.

voorbeelden moderne kunst; hundertwasser (zon, spiraloide, mandala)

Nadat we deze indeling hadden gemaakt kwamen we een vergelijkbare indeling tegen in de beschrijving van taoistische opvattingen over kunst. Zie daarvoor de bijlage

(Andreas Burnier) Tao van de aarde, Tao van de mens, Tao van de hemel.

 

©Joep Zander, William

project in dit kader

tegenvoetsporen klik hier voor dossier publikaties Joep Zander mail mij zoek op deze site vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/joep.htm : zie ook de andere pagina's site het zál vaders een zorg zijn

Search this site!

powered by FreeFind