site joep zander other publications of Joep Zander Gelijkwaardig ouderschap kan succes zijn
Artikel in het Tijdschrift voor familie en Jeugdrecht maart 2007 inclusief de oorspronkelijke eindpassage

Professor Boele-Woelki schreef in FJR een pleidooi tegen de residence alternée, een principe dat in Frankrijk sinds 2002 in theorie mogelijk is na scheiding. In 10% van de gevallen (waarvan 0,5 % tegen de wil van een der ouders) wordt dat ook praktijk; dus blijkbaar niet zo stelselmatig doorgevoerd als verondersteld. Bilocatie is inmiddels ook in Belgische wet verankerd, en velen wensen dat dit, als belangrijkste onderdeel van het principe van gelijkwaardig ouderschap, ook in Nederland wordt overgenomen.

Ik neem aan dat Boele-Woelki het met ondergetekende eens zal zijn dat de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van kinderen moet worden vergroot. De afwezigheid van vaders bij zo'n twintig percent van de kinderen leidt tot grote sociologische (criminaliteit, suicidaliteit) en psychologische schade aan kinderen en de samenleving (Prof Tavecchio De betekenis van vaders, 2006; Civitas rapport, O'Neill september 2002; Sconyer en Heuer 1998).

Tot nu toe heeft het familierecht gefaald in het creëren van oplossingen. Ergo, er zijn verschillende aanwijzingen die er op duiden dat de staat meehelpt onzekerheid, en dus conflicten, te creëren en kinderen van hun vaders te scheiden. Ik verwijs daarbij naar de vele voorbeelden van eenduidige discriminatie van vaders (Zander, Gemist Vaderschap 2006)

Kinderen worden geschaad door chronische herrie door scheiding. En wat ze zeker ook niet ten goede komt is afgesloten worden van een van de ouders. Dit existentiële principe is dan ook vastgelegd in de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind.

Er is een oplossing voor deze kinderen; gedeeld verblijf als vertrouwenwekkend juridisch uitgangspunt, dat redelijk overleg en onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid mogelijk maakt. (Zie ook de Verklaring van Langeac; papa.nl.nu/langeac)

Amerikaans meta-onderzoek (onder andere Benjamin, Irving 1989; Bauserman 2002) wijst uit dat ouders onder condities van gedeeld ouderschap minder vaak herrie hebben en psychische storingen bij de kinderen niet vaker voor komen. Verbreken van contact met een van de ouders kwam praktisch niet meer voor.

Het, door professor Boele-Woelki aangehaalde, verhaal van Phélip is gebaseerd op bijeengesprokkeld case-onderzoek waarvan de relevantie volgens Poussin (Résidence alternée 2004) en zelfs enkele van Phélip's medestanders (Hayez en Kinoo 2005) zeer twijfelachtig is. Veelal hebben de beschreven problemen te maken met weerstanden die moeders hebben met de aanwezigheid van de vader in het kinderleven. Phélip valt terug op de reeds lang weerlegde discriminerende theorie van de tender years presumption (Rutter, Maternal Deprivation Reassessed, 1981) . Overigens mag wel duidelijk zijn dat de gebruikelijke westerse scheidingspraktijken an sich al schadelijk zijn voor het kind.

De opvatting van Boele-Woelki dat ouders kinderen veelal als eigendom behandelen wordt weersproken door de bereidheid van de meeste ouders om het leven van hun kinderen vóór dat van henzelf te laten gaan. Wel leidt de gang van zaken in het familierecht; toewijzing aan één status-quo-ouder, ertoe dat mensen uit angst er voor gaan kiezen zichzélf in die een-ouder-positie te gaan manoeuvreren en aan het kind gaan trekken. Het meer salomonswijze gedrag van een goedwillende ouder wordt afgestraft, zelfs en met name als ze zorgend vader waren. Er is meer rede om aan te nemen dat juist de staat kinderen hoe langer hoe meer als eigendom beschouwt en het alleenrecht claimt om te bepalen wat goed en slecht is voor kinderen. Zo pleit Boele-Woelki ervoor om elk gedeeld verblijf als risico te gaan beschouwen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling naar burgerlijke staat zouden dan voortaan ook alle kinderen die leven in LAT- relaties gemonitord moeten worden.

Wat meer reserve naar zin en effectiviteit van overheidsingrijpen zou op zijn plaats zijn. Immers kan overheidsingrijpen ook tot verergering van de problemen leiden omdat deze ook steken laat vallen zoals uit recente voorbeelden blijkt (o.a. zaak Savanna).

Joep Zander, pedagoog en auteur van o.a het boek Gemist Vaderschap

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg positieve linken ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/trouw.htm : zie ook de andere pagina's. © siteontwikkeling en beeldrecht Joep Zander Logo Beeldrecht