panoramaschilderproject iedersland site joep zander internetkunstdossier van Joep Zander

Projekt iedersland

Boerderij De Boerkamp kijkend naar de oprukkende stad


de visie van Joep Zander;

algemene tekst

(CBK 1999)
IEDERSLAND - Panorama Schilderproject 'De Boerkamp' Een co-produktie van het Centrum Beeldende Kunst Deventer en boerderij 'De Boerkamp'
Inleiding
Het idee van het project is geïnspireerd door 'De Boerkamp'; de boerderij van de familie Nieuwenhuis gelegen tussen stad en dorp: Deventer en Diepenveen.
Al drie eeuwen is er sprake van landbouw op deze plek. In 1999 is de kern van het bedrijf een melkveehouderij inetjongvee, daarnaast teelt men asperges. Naast een economische belang heeft de boerderij een belangrijke emotionele en landschappelijke waarde. De Boerkamp functioneert als een groene buffer. Door de jaren heen is deze buffer echter steeds meer in de verdrukking gekomen. Stukken grond werden opgeofferd aan allerlei openbare voorzieningen die ruimte nodig hadden: hoogspanningsmasten, gasleidingen, rioolpersleidingen, auto- en spoorwegen en niet in de laatste plaats woonruimte. Deze ingrepen hadden bovendien een negatieve invloed op de bedrijfsvoering; voor de broodnodige ontwikkeling is immers geen ruimte meer. Natuurgebieden worden beschermd, industriegebieden en wegen worden gepland, maar wat is de waarde van landbouw ? Dit vormt het kader van dit project.
Deze problematiek geldt niet alleen voor deze plek maar is als symptomatisch te beschouwen voor heel Nederland. Immers, veel boeren hebben het gevoel ruimtelijk klem te zitten en te worden weggedrukt terwijl ze graag op hun plek Willen blijven wonen en werken, en veel omwonenden (in de ruimste zin van het woord) worden geconfronteerd met vaak drastische veranderingen van het landschap.
Het project beoogt op een bijzondere manier aandacht te vragen voor deze situatie. In plaats van de zoveelste discussiebijeenkomst te beleggen, zullen kunstenaars deze ontwikkelingen op hun eigen wijze verbeelden vanuit het perspectief van de boerderij 'De Boerkamp'. In plaats van als passant naar een 'landelijke' boerderij te kijken, zullen toeschouwers zo kennismaken niet het blikveld van waaruit de boer en boerin de ontwikkelingen op zich af zien komen, gezien door de ogen van kunstenaars.
Inhoud
De omgeving van boerderij 'De Boerkarnp' zal worden onderverdeeld in twaalf 'taartpunten' waarna twaalf kunstenaars ieder één taartpunt krijgen toebedeeld die bij/zij zal gebruiken als basis voor een te maken schilderij. Dit schilderij zal op locatie worden geschilderd tijdens een schildermanifestatie in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 mei. De schilderijen (die allemaal dezelfde afmetingen hebben) zullen zo een modern panorama van de omgeving vormen. Het panorama zal vanaf donderdag 13 mei (hemelvaartsdag) na een officiële opening tentoongesteld worden in een expositieruimte op de boerderij. Tijdens de opening van de tentoonstelling zal tevens een catalogus worden gepresenteerd waarvan de inleiding zal worden geschreven door een persoon die betrokken is bij de thematiek van de tentoonstelling.
De schildermanifestatie en tentoonstelling vinden plaats tijdens het aspergeseizoen. Vanaf eind april worden de asperges geoogst en op de boerderij verkocht. De ervaring leert dat het dan altijd druk is. De tentoonstelling heeft een laagdrempelig karakter. Tot slot zullen de kunstwerken rond halfjuni, als de 'aspergetijd' voorbij is, voor korte tijd (2 weken) verhuizen naar het Kunstpaleis in Deventer.

Mijn persoonlijke tekst

Het thema van het project spreekt me aan vanwege de politieke inhoud van het natuurbegrip. Politiek kemnerkt Zich ook door het bestaan van verschillende visies, verschillende belangen. In dit project is dat de visie vanuit de boerderij naar buiten versus die van buiten naar binnen. Een visie, visueel, een gezicht een landschap. Een geschilderd landschap, een vormgegeven landschap. De verschillende lagen in het zien van de werkelijkheid.

De panoramavorm met alle associaties die ik daarbij heb. Fantastisch om direct maar driehonderd zestig graden aan te pakken. Een bijzondere vorm die op een bijzondere wijze opnieuw wordt gebruikt. Een caleidoscopisch geheel van verschillende kunstenaars, samenwerkend zelfstandig.

Joep Zander

Dit project is in mei 1999 afgerond met een expositie van de deelnemende kunstenaars die werd geopend door burgemeester James vanLidth de Jeude. De afbeelding op deze pagina is mijn bijdrage.Voor inlichtingen over koop, opdrachten, projecten, adviezen: mail of bel 0570-621784

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/boerkamp.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht