maatschappelijke en politieke realties hobby-en vrijetijdrelaties zakelijke en beroepsrelaties intellectuele trelaties sexuele en intieme relaties geestelijke, spirituele en religieuze relaties het ultieme relatiegenot
Avances ®

 • Nederlandse tekst
 • English text

  Avances is a completely new relationshipgame, which is derived from the so called "sociogram" An exciting boardgame to play and to practise with the cheerful challenging and confrontational reality of everyday relationships. Whether in the sphere of business, friendship or love life we seek closeness or keep our distance. But how far can we or dare we to go with others?

  With Avances you can find out each others wishes and discover unexplored mutual possibility's.

  To start the players set their relationschip goals. The hidden agenda! You can start up a relationship at 8 different levels and in 6 different area's . You can choose to relate to relate to the other person on a very superficial level or very intensely. You can maintain a strictly bussinesslike relationship, but you can also choose a more intellectual or intimate approach.

  Once on the board, you may try to meet each other or even try to avoid each other. A meeting gives an opportunity to test the relationship.

  Avances encourages and improves mutual communication both

  Being able to ask good questions , daring to do so and listening attentively, determine the quality of a relationship. Also knowing what you find important , what you stand for or choose. Saying 'no' when you mean no and yes when you mean yes. Avances is also a method!

  Technical details;

  Name; Avances

  Type of game; Boardgame

  Subject; Mutual relations

  Number of players : 2-6

  Age indication; from 16 years.

  Lenght of game; 1,5 to 4 hours

  Game category; Tactical, strategical, power, confrontation.

  Degree of difficulty; Medium.

  Contents of game;

  For more information; Rela Games
  Joep Zander en Lucas Lambers

  Rijsweerdsweg 19 7412 WE Deventer
  Phone; +31- 570 615272  AVANCES® is een geheel nieuw relatiespel, dat afgeleid is van het zg. sociogram. Een spannend bordspel om te spelen en te oefenen met de vrolijke, uitdagende en confronterende werkelijkheid van alledaagse relaties. Of het nu in zakelijk verband is, vriendschappelijk of in het liefdesleven; men zoekt toenadering houdt afstand. Maar hoever durft en kan je met de ander gaan?

  Met Avances® verkent u elkaars wensen en ongekende onderlinge mogelijkheden.

  Bij aanvang stellen de spelers, in het geheim, hun relatiedoelen. De verborgen agenda! Men kan een relatie aangaan op 8 verschillende nivo's en op 6 verschillende terreinen. Men kan er voor kiezen om heel oppervlakkig met de ander om te gaan of juist zeer diepgaand. Men kan de relatie strikt zakelijk houden, maar kan bijvoorbeeld ook voor een meer intellectuele of intieme benadering kiezen.

  Eenmaal op het spelbord, zoekt men elkaar op of men probeert elkaar juist te ontlopen. Een ontmoeting geeft gelegenheid om de relatie te testen.

  Avances® bevordert de onderlinge kommunikatie, zowel inhoudelijk als relationeel. Goede vragen kunnen en dùrven stellen, en met aandacht luisteren, bepalen de kwaliteit van een relatie. En weten wat men belangrijk vindt, waar men voor staat of kiest. "Nee" zeggen als het "nee" is en "Ja" zeggen als het "ja" is. Avances® is dus ook een methode!

  =====================


  Met Avances® verkent u elkaars wensen en ongekende onderlinge mogelijkheden.

  Bij aanvang stellen de spelers, in het geheim, hun relatiedoelen. De verborgen agenda! Men kan een relatie aangaan op 8 verschillende nivo's en op 6 verschillende terreinen. Men kan er voor kiezen om heel oppervlakkig met de ander om te gaan of juist zeer diepgaand. Men kan de relatie strikt zakelijk houden, maar kan bijvoorbeeld ook voor een meer intellectuele of intieme benadering kiezen.

  Eenmaal op het spelbord, zoekt men elkaar op of men probeert elkaar juist te ontlopen. Een ontmoeting geeft gelegenheid om de relatie te testen.

  Avances® bevordert de onderlinge kommunikatie, zowel inhoudelijk als relationeel. Goede vragen kunnen en dùrven stellen, en met aandacht luisteren, bepalen de kwaliteit van een relatie. En weten wat men belangrijk vindt, waar men voor staat of kiest. "Nee" zeggen als het "nee" is en "Ja" zeggen als het "ja" is. Avances® is dus ook een methode!

  =====================

  Voor meer informatie: Rela Games
  Rijsweerdsweg 19
  7412 WE DEVENTER
  The Netherlands
  Phone: /31 - 0570 615272

  de tekens van het spel en mijn logo in oervorm
  tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
  klik hier! >>
  site joep zander
  Last Updated http://joepzander.nl/2006.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht