welkomspagina site joep zander other publications of Joep Zander

Dit zijn geen broodjes aap !


de aap die uit de mouw komt Dit is de titel van een verzamelbundel met documenten en korte toelichtingen uit de praktijk van het familierecht. De verzamelaar/redacteur Joep Zander kreeg deze documenten van de vele vaders die hij in zijn praktijk tegenkwam, of soms uit zijn eigen zaak. De documenten vertellen een schokkend relaas over loyaliteitsmisbruik en vaderschapsdiscriminatie door de instituties in het familierecht. De bundel is niet meer te bestellen. Van de meeste documenten die eraan ten grondslag lagen vindt u hier links naar digitale varianten. (een dump van alle documenten; niet georganiseerd is hier te vinden) Voorzover die er nog niet zijn kunt u daarom verzoeken. Hieronder vindt u een opsomming van de diverse documenten en toelichtingen. De documenten zijn verder nader toegelicht in diverse relevante publicaties, met name het boek "Gemist Vaderschap" van Emiel Smulders en Joep ZanderINHOUDSOPGAVE


Fragment van een formulier van de rechtbank Arnhem uit 1994, een historisch voorbeeld van vaderschapsdiscriminatie. De voorgedrukte tekst op het formulier gaat er vooraf van uit dat de moeder de voogdij krijgt. Ik ontving dit formulier (kladformulier griffie) als Raadsman voor vader Peter de Jong. Het gebruik van dit plaatje wordt zwaar bestreden door de pseudonyme wikipedia-editor Theobald Tiger vanwege het veronderstelde feit dat het hier zou gaan om een preoccupatie van mij terwijl het gaat om een preoccupatie van de betreffende rechtbank. zie ook bericht volkskrantzie ook: Walburg Harry, Tijd voor je kind ; kiezen voor vaderschap nieuwe stijl, blz 37 Utrecht 1997 ISBN 90 215 9244 4 Kosmos- Z&K Of beluister hoe Frenk van der Linden Joep Zander hierover interviewt En dit waren dan nog de bronnen onder verantwoordelijkheid van derden. Zelf heb ik ook herhaaldelijk (ook gereviewd) gepubliceerd over dit fenomeen. Het gehele formulier vindt u hier.

overgenomen van wikipedia onder GNU Free Documentation License