geen recht gedaan

Reactie van Joep zelf op de brief van directeur Pasman waarin deze schrijft dat het raadsrapport over mij en mijn dochter van 1994 en de conclusies daarin, mij geen recht hebben gedaan.


Dit is een eerste voorlopige reactie.

Ik beschouw deze brief van de Raad voor de Kinderbescherming als een kleine stap vooruit. Op zich gaat de erkenning ( op papier) dat mij geen recht is gedaan tamelijk ver. Alleen lijkt het nog geen enkele konsewentie te hebben.
Ik ben inmiddels in hoge mate vervreemd van mijn dochter. Ook in nieuwe zaken lijkt het er niet op dat de Raad haar leven gebeterd zou hebben.
Eigenlijk zou ik nog door moeten corresponderen en praten over deze brief. Maaar ik weet niet of ik er zin in heb. En of ik er nog energie voor heb.

Joep Zander


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pappa!

Joshua en Joep

hongerstaking Joep Zander oktober 1995rosa's broertje Joshua bijna een jaar oud; klik hier voor meer informatie


mijn dochter

tegenvoetsporenmail mijzoek op deze sitevaders en zorgik vaderklik hier voor dossier publikaties Joep Zanderinternetkunstdossier van Joep Zanderpositieve linkenhomepage Joep Zander

klik hier! >>site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/re.htm : zie ook de andere pagina's


Logo Beeldrecht