Site Joep Zander

De cruciale uitspraak van de Hoge Raad waarover de klacht bij het Europese hof het heeft

3.3 Onderdeel 2 klaagt dat niet begrijpelijk is wat het Hof in rechtsoverweging 7 heeft bedoeld met "gedwongen omgang", nu het Hof niet vermeldt "op wie in de visie van het Hof de omgangs- dwang gericht is".

De klacht mist doel. Het Hof bedoelt met "gedwongen omgang" niets anders dan omgang die (niet vrijwillig maar) op grond van een door de rechter opgelegde regeling plaats- vindt. Het Hof heeft in dit verband niet het oog op door de moeder te ondervinden dwang; het heeft in zijn beschikking genoegzaam uiteengezet waarom naar zijn oordeel onder de huidige omstandigheden, ook al is aannemelijk dat er in de relatie tussen Rosa en haar vader op zichzelf geen beletselen zijn gelegen, het opleggen van een omgangsregeling in strijd is met zwaarwegende belangen van Rosa.

 

22-9-1995 Hoge Raad der Nederlanden

raadsheren Roelvink, Neleman en Nieuwenhuis


tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/huishoud.htm : zie ook de andere pagina's
Logo Beeldrecht