kwaadkwaadJoep en zoon Joshuaactiekaart papajoep lachtpersoonlijke site Joep Zander home; klik

Waarom ik kwaad ben

Lijst van mijn belangrijkste frustraties in de loop van mijn procedures rond mijn dochter en de maatschappelijke strijd er omheen. Met maximaal 2 maal 0-3 vechtsterretjes geef ik aan hoe het me geraakt heeft.

persoonlijke zaakDit sterretje betekent dat ik mij geraakt voel als persoon, aangetast in mijn persoonlijke intergiteit als individu, opvoeder,vader
maatschappelijke zaakDit sterretje betekent dat ik geraakt ben als burger, als iemand die nog lange tijd in zijn hoofd liep met de gedachte. De maatschappij : dat zijn wij, en die nu dat soort spreuken neit meer kan horen of aanzien

Dit overzicht is in ontwikkeling ; bezoek deze plek opnieuw!!

top 21kwestiemaatschappelijke irritatiepersoonlijke irritatiewat gedaan
0 Uiteraard stoort het me zeer dat ik heel lang , 20 jaar, geen normaal contact met mijn dochter heb gehad. Laat staan dat ik een opvoedingsrelatie met haar kon onderhouden. Maar zonder verdere invulling is dat een ongerichte kwaadheid. vandaar punt 0

maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakover dit algemene punt heb ik gepraat met Paul Witteman (2x), Catharina Keyl, Viola Holt (2x) Martin Gaus, Sonja Barend, Jos Brink, Pieter Storms (2x) Violet Falkenburg ach en nog een tiental landelijke en regionale tv makers en tientallen radiomakers en een hondertal krantenjournalisten. Maar zelden gingen ze echt in op de punten die ik hieronder meld. En hongerstaking en rechtbank zwolle aktie
1 Geen openbaarheid uitspraken tegen elke rede in. Erkende kwestie maar illegitieme rechterlijke organisaties zijn belangrijker en mogen blijkbaar bindend rechters voorschrijven dat ze zich niet aan de grondwet en EVRM 6.1 hoeven te houden.zie

maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakZelfs in het hol van de leeuw op een rechterscongrs kreeg ik gelijk. Er kwam ook nog een cie die het probleem verdoezelde door onder het mom van meer openbaarheid de uitzonderingen erop te codioficeren. Alleen in het Katholiek Nieuwsblad kreeg ik publiekelijk aandacht voor dit punt, ach ja en toch ook even in een column voor de justitiekrant
2Formulier Arnhem (vader voorgedrukt geen voogdij; nformulier kreeg ik als raadsman voor een andere vader in handen) en Zwolle (moeder moet toestemming geven voor gezamenlijk gezag en andersom vader niet; moeder kan het verhinderen)maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaaktsja leuk stukje in de voklkskrant gemeld in een lang twee uur durend radioprogramma maar opvallend weinig eigenlijk gezien de ernst van de zaak. Rechtbankpresident schreef Jan Hop dat het formulier inmiddels niet meer in gebruik is.
3Formulering raadsrapport over mijn dochter en mij; bakfietsen en liedjes zingen wat wel leuk maar niet verstandig zou zijn en een (blijkbaar verwerpelijke) poging zou zijn om mij als progressief vader te profileren. maatschappelijke zaakpersoonlijk zaakpersoonlijk zaakJa eigenlijk hoopte ik dat feministische politici, ik geloofde daar toen nog erg grag in, dat zo erg zouden vinden, van dat geen progressief vader mogen zijn, dat ze het in de kamer aan de orde zouden stellen. Mieke vd Burg was wel onder de indruk geloof ik. Maar ja.... Wel twee belangrijke wetswijzigingen richting gelijkwaardig ouderschap waar ik flink aan bijgedragen heb. En een tiental jaren later vond de Raad "dat ze me niet recht hadden gedaan met zo'n raadsrapport.
4Tegengestelde adviezen Raad voor de KB. Eerst is het volgens hun in belang van mijn dochter dat ik wat onderneem en dan weer juist het omgekeerdemaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakfeministen, instanties, moeders, overheid. Als je niet voor je vaderschap opkomt is het fout en als je het wel doet ook. Op allerlei stations die posters dat mannen ook moeten opvoeden bestikkerd.Heel vaak moeten uitleggen dat het op zo'n manier natuurlijk wel begrijpelijk is dat mannen het er eerder bij laten zitten dan ondergetekende
5 Uitspraak rechter (bestuurslid soroptimisten; belang van de vrouw op de eerste plaats) in zittings-pv: geen omgang bepalen zonder vonnis uit te spreken, maar wel door deze rechter per PV verordonneerd.maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakGedemonstreerd, al voor dat geintje bij de rechtbank van mevrouw Rietje Mees. Met de soroptimisten (pres Fontein ) nog een keer flink overhoop gelkegen ivm hun wikipedialemma
6Hof geeft degene haar zin die dwars ligt contra Salomonsoordeel. Mevrouw u gaat onze uitspraak niet uitvoeren? Dan geven we u gewoon gelijk.En veroordeelt mij in de kosten die ik moet maken om een omgangsregeling die in rechte bestaat daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, plus nb de kosten van de moeder. maatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Met veel moeite wordt dat laatste in cassatie teruggedraaid.Artikel over salomonsoordeel en dat was dan weer kwalijk volgens de staat zie 14.
7Advocaat tegenpartij vindt het legitiem om eigen omgangsregeling vast te stellen. En neemt mij dan kwalijk dat ik me daar niet aan houd. ziemaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaakgeklaagd bij de plaaselijke balie. Me laten sussen nadat hr Groot me had verzekerd dat hij Mevr Mr Dullaert zou laten weten dat dat natuurlijk niet kon.
8Naamswijziging: mijn dochter mag naam Zander nooit meer tegenkomen; goedgekeurd tot in hoogste instantieToppunt van bemeoeinis van de Nederlandse staat met aktieve vervreemding van mijn kindmaatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakGedemonstreerd bij het ministerie van justitie. Bewondering bij de ambtenaren, maar ja.... hun eigen broodwinning. Ik moet ook aan mijn kinderen denken zeiden ze een keer lettterlijk. En mijn kind dan? Dwaze Vaders Werkgroep Aangenaam; wetswijziging. tot 12 jaar niet meer mogelijk.
9Drie keer herhalen van de vraag waarom ik kwaad op moeder van mijn kind ben. Terwijl ik probeer uit te leggen dat dat niet zo zeer het geval is, ik ben kwaad op de instituten, het systeem. Verborgen voor de kijkers maar in de hoop dat ze mijn kwaadste reactie leuk erin kunnen monteren. Semi-live door Viola Holt met behulp van Else Marie van den Eerenbeemt. ziemaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak In janken uitgebarsten bij Else Marie, maar ho maar. Uitgepraat met medevader. Geen zin om hierover klacht in te dienen. Stel wel voortaan eisen aan media.
10Mijn advocaat mag geld inpikken, nou ja moet het toch uiteindelijk teruggeven maar mag zijn kosten voor de procedures hierover op mij verhalen.maatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Klacht bij raad van discipline. Heel klein beetje gelijk gekregen, maar geen enkele compensatie
11Lijfelijk geweld van gerechtspolitie tegen mij bij binnengaan open deur in openbaar gebouw. maatschappelijke zaak persoonlijke zaak Klacht weer ingetrokken omdat deze politieman volgens zijn chef het er zelf zo moeilijk mee had.
12Lijfelijk geweld door politie wegens poging tot doen van aangifte. Met geweld uit cel verwijderd en er volgens met geweld weer in gestoptmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaak Klacht ingediend, maar alleen het punt dat ik geen dokter op bezoek kreeg toen ik erom vroeg werd toegewezen (de kleinste klacht)
13Veroordeling voor doen van aangifte (later vrijgesproken)maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaak Zonder advocaat in beroep gegaan. He dat won ik. Rechters schaamden zich zo diep dat ze niet in staat waren om het proces verbaal van de zitting te tekenen of zo
14Staat neemt mij kwalijk publiciteit te hebben gezocht (bij Europese hof procedure)maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaak Gewoon mee doorgegaan. Maar samen met andere frustraties rond gang Europese recht een aanleding tot ernstige traumatisering.
15Door de staat verondersteld Huiselijk Geweld zonder grond en dat in een persbericht krijgen.ziemaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaak Ja daar heb ik toen ongeveer mijn hele energie in de procedure op moeten richten om dat ongedaan te maken. Die onzin kwam uiteindelijk niet in het vonnis, hoewel het Europese hof de onbeschoftheid opbracht om het aanvankelijk in het feitenovcerzicht weer te geven en daarover een persbericht uit te doen gaan.
16Geen spreekrecht behandeling Europese hof. Waarom dat erg is? De grootste misdadiger krijgt nog spreekrecht bij internationale tribunalen als Internationaal Strafhof. Ik voel me erger behandeld dan de ergste crimineel. Terwijl ik juist de klager benmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Dit is zo onvoorstelbaar dat ik hierover eigenlijk alleen maar wat nageprutteld heb, bezig met vermoeden van de soroptimistenconspirancy. Voorzitster kamer EHRM is soroptimist (ws). Leent zich voor een triller
17 Mannen die gedissocieerd zijn van de mannenidentiteit, die in hun belang als stiefvader zo geloven dat ze zich tegen de werkelike vader keren. Maken vaak zelf ook het omgekeerde mee. Zoals de heren van Transact, KOM en Code M weigeren afspraak uit te voeren over een artikel wat ik zou schrijven en publiceren. Die wel mannen begeleiden die huiselijk geweld gebruiken maar niet die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De frustratie van het niet solidair op kunnen treden.maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakTsja en al die mannen in de masculinistische mannenbeweging die hun ego's proberen overeind te houden. Het is wel een beetje het laatste waar je op zit te wachten als je al zoveel muren tegen je hoofd hebt gevoeld. En dan nog mijn eigen oude kwetsuren.
18Dan zal er wel wat met u aan de hand zijn als u uw kind niet mag zien. (Vrouwenrechtadvocate Kramer tegen mij in radioprogramma)maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakHeel kwaad blog over geschreven toen ze me ook nog een keer aanviel in een klachtenprocedure tegen een psychologe die het gewaagd had de term ouderverstotingssyndroom te gebruiken
19Dhr Spruijt vind dan ook dat je gewoon door het stof moet gaan. Dan heb je natuurlijk geen last van dit soort frustraties.maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakHeel veel artikelen en blogs over geschreven. Overwogen klacht in te dienen bij de cie wetenschappelijke integriteit van de UU. Maar die mijnheer Hol die daar over gaat, was me teveel belangenverstrengeld.
20De schooljuf van je kind gooit de hoorn op de haak omdat je .......Dat zal de moeder verteld hebben. maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakEen dag lang heel rustig doorademen en dan het hoofd van de school bellen met de vraag of de vrede misschien er niet meer mee gediend is om het gesprek open te houden. hehe dat had effekt. Daarna nog een keer meegemaak in de zaak van iemand anders waar ik als derde bij betrokken werd. Dit haalde alles boven en maakte me kwaad.
21Per saldo is dat stuk voor stuk misschien maar een kleinigheid als je het vergelijkt met mensenrechtenschendingen in andere landen. Hét grote verschil is echter dat fundamentele mensenrechtenschendingen in eigen land ongelooflijk zijn, zo ongelooflijk dat er ook nauwelijks over wordt geschreven. Dat er ook geen klachtenprocedures zijn die daar wat aan doen.En dat maakt het heel moeilijk er mee om te gaan. Dat leidt tot genegeerde traumatisering. En dan nog al die klachtenprocedures die je per definitie voor Jans snot indient. Of het nou gaat over politieoptreden, kinderbeschermingsoptreden, politici, rechters. Of het nou ging om onze collectieve klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming of individuele klachten, klachten van anderen, klachten van mij. Of het om de ombudsman gaat of de Commissie Gelijke Behandeling. Af en toe wordt een mineure klacht gegrond verklaard. That's it. maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaak persoonlijke zaakJa hoe verwerk je trauma's die voortduren, waar je op tv en radio voortdurend mee wordt geconfronteerd? Waarom verbiedt EVRM het vernederen van mensen als daar niets mee wordt gedaan.

tegenvoetsporen acties van mij mail mij zoek op deze site ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander vaders en zorg positieve linken internetkunstdossier van Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander homepage Joep Zander
klik hier! >>
joepzander.nl

Last Updated http://joepzander.nl/frustraties.htm : zie ook de andere pagina's auteursrechten op deze site