Het zál vaders een zorg zijn
klik hier voor bestellen boek gemist vaderschap
Gemist vaderschap
reactie's en reactieformulier

Reactieformulier gemist vaderschap

Vult u svp zo veel mogelijk velden in. En zonder mailadres kan ik u helaas niet antwoorden.
Onderwerp

Uw Naam

Uw mailadres

U heeft dit boek gelezen vanuit uw perspectief als

Uw inhoudelijke opmerkingen

Uw opmerkingen over vormgeving of afwerking van het boek

Heeft u dit boek al bij anderen aanbevolen?
Ja.
Nee.

wilt u graag een reactie op uw opmerkingen?
Ja.
Nee.

Binnengekomen reacties;

(voor recensies zie)

Sterk vindt ik achterin een poging, de vaderbeweging en zijn geschiedenis wat in kaart te brengen. Daar is nog bitter weinig aan gedaan. Het moet natuurlijk niet daarin ontaarden, dat de vaders zich alleen nog maar met de vaderbeweging bezighouden, zoals bij nogal veel feministes. Ook "Ross und Reiter" te benoemen met de ingepalmde andere vaderclubs werkt zeer duidelijk.
Allard Mees ( Väteraufbruch Duitsland)

Goed doorgelezen. Voor een oud Indisch kamp-kind geen prettige bezigheid. Ik dacht: maar helaas zo waar! Wat te doen om dit tij te keren? Ik hoop dat ik zelf iets geleerd heb van de kampervaringen, zoals ik ook geleerd heb van de ervaringen opgedaan met echtscheidingssituaties. Ik vertelde je daar trouwens iets van. (vertelde mij over zijn ervaringen als (hoofd) aalmoezenier met gescheiden militairen, bijvoorbeeld een moeder die ondanks gepleegde incest de voogdij kreeg over haar kind inplaats van de vader; red) .
Monseigneur R, Philippe Bär
Sinds het bekend worden van de betrokkenheid van Monseigneur Bär bij het wegmoffelen van kindermisbruik heb ik overwogen om bovenstaande reactie weg te halen. Vooralsnog heb ik gemeend dat dat niet dienstig is, u kunt zelf bedenken hoe u een en ander wilt plaatsen. Joep Zander.

Ben dit boek nu aan het lezen. Vlot om te lezen,goede literatuur,en zeker heel realistisch en leerzaam. Bedankt voor de melding van dit boek.
Kan dit boek warm aanbevelen.
An Kuyken

Iedere ouder die 't welzijn van eigen kind na aan het hart ligt en problemen voor kind of zichzelf wil zien te voorkomen, zou de boeken van Joep Zander moeten lezen. Ja het is een man, nou en? Barsten de winkelschappen niet van boeken voor vrouwen? Ik vind zijn boeken eerlijk, Een gezond tegenwicht tegen de negatief polariserende overtuiging van "moeders wil is wet". Niet anti-moeder, zeker niet, wel anti-dwaasheid en anti-egoïsme. Hans van Zuilen

Ik kan er niet tegen ( Pieter D; zelf vijf kinderen kwijt)

Hartverscheurende verhalen. Goed dat dit wordt opgeschreven, het evenwicht tussen vader en moeder is zoek, moet hersteld worden. (Arie J; vrijgezel, geen kinderen)

Het is een goed samengesteld boekje. Niet alleen om de verhalen zelf maar ook omdat de achtergronden van alle kanten worden belicht, bijvoorbeeld de ernstige psychologische gevolgen. ( Mariet D)

De verhalen raken me. Bovenal verbaasd het me hoe onrechtvaardig er door de jaren heen is gehandeld, zelfs door rechters. Zoals gezegd; de verhalen zijn schokkend en bijna ongeloofwaardig te noemen. Had ik, al dan niet in mindere mate, niet zelf ervaren hoe krom ons gezinsrecht in elkaar zit, dan was ik er naar alle waarschijnlijk vanuit gegaan dat de verhalen van deze vaders zwaar overdreven waren geweest. (https://alleenstaandevader.wordpress.com Lauren Visser)

In zijn boek noteert Joep Zander samen met co-auteur Emiel Smulders de ontluisterende verhalen van verschillende vaders. Ook kinderen en partners komen in het boek aan het woord. De auteurs geven veel achtergrond informatie over het functioneren van de politiek, de miskleunen van de Raad voor de Kinderbescherming en hoe de wetenschap het vader-kind probleem benadert. Ook komt aan de orde hoe vaders worden getraumatiseerd door het missen van vaderschap en het ontbreken van recht. Het belang van vaders en de specifieke vaderlijke opvoedingsstijl komt aan de orde, onder andere in een artikel dat Professor Tavecchio speciaal voor dit boek schreef. kind in de knel

rela publishinginformatie over rela boek Moeder-Kind-Vader drieluik ouderverstoting informatie over rela publishing dossier ouderverstoting schrijf hier in het gastenboek mailformulier fotoalbum
Last Updated http://zander.tomaatnet.nl/formmkv.htm : zie ook de andere pagina's