[geen recht]

eenzijdige uitvoering van omgangsregeling

Met onderstaande tekst bevestigde advocate Dullaert de al bestaande neiging van de moeder van mijn dochter om zich nergens iets van aan te trekken en gewoon nu ook geheel eigenhandig een omgangsregeling vast te stellen. Deze poging mij te dwingen zich aan haar opvattingen te houden wordt dan bovendien uitgelegd als een positieve stap in de communicatie. Toen ik mij niet aan haar regeling maar aan die van de rechtbank hield stelde zij dat ik me niet aan de omgangsregeling hield.

Reden voor cliente om uitvoerig overleg met uw client omtrent voornoemd onderwerp te hebben was de hoop dat zij, zonder bemoeienis van advocaten, tezamen tot overeenstemming te komen en daarmee een positieve stap te zetten naar een verbetering in de communicatie onderling, hetgeen ten goede zou komen aan Rosa. Hoewel uw client cliente meedeelde begrip te hebben voor deze wijziging, heeft hij daarmee niet accoord willen gaan, hetgeen cliente noodzaakt om het door haar gedane voorstel zoals hierna vermeld, in te voeren met ingang van het eerstvolgende omgangsweekend.

getekend: C.W.M. Dullaert ; advocate op 21 oktober 1991

En nadat de moeder mijn dochter vroeger bracht dan door de rechter vastgesteld kreeg je dus dit:

De laatste omgangsregeling is weer misgelopen; cliente heeft Rosa op vrijdag gebracht, trachtte haar op zondag op te halen, doch uw client was niet thuis, waardoor zij uiteindelijk genoodzaakt was Rosa op maandag 2 december jl. op te halenv Deze gang van zaken is noch conform de nieuwe regeling noch conform de oude regeling; uw client houdt Rosa langer bij zich.

getekend: C.W.M. Dullaert ; advocate op 11 december 1991

Kortom; ik hield me wel aan de rechterlijke regeling. De moeder wilde haar kind veel eerder wilde ophalen met als rede dat ze haar kind ook wat vroeger had gebracht. Op dat brengen door haar had ik natuurlijk weinig invloed. Of had ik in de deur moeten gaan staan om te roepen dat mijn dochter er niet in kwam? Ik was op geen enkele manier akoord gegaan met haar regeling. Ja misschien heb ik een keer gezegd dat ik de moeder begrijp. Ja dat doe ik nog steeds. Maar dat is uiteraard heel wat anders dan ergens mee accoord zijn. Ik begrijp namelijk mezelf ook heel goed. en mijn dochter enzo. Ik begrijp zelfs deze advocate. Haar arrogantie vooral begriijp ik heel goed want het levert flink geld op. De arrogantie van dit soort advocaten, zelf voor rechtertje spelen, leidt tot veel ongelukken. Met dit voorbeeld maak ik nog een keer duidelijk dat in zo'n geval het niet de moeder is die in de eerste plaats de herrie schept. Het is hier een advocaat, die heel hypocriet zegt dat ze een rechtsgang wil vermijden door zich niet aan de rechterlijke uitspraak te willen houden. Die daarmee weer veel rechtzaken in gang zet. Waarmee ze ongetwijfeld goed geld verdiende. Inmiddels is deze advocate lid van de jury van "bedrijfsjurist van het jaar" Ook schrijft ze boeken; over de lastige partner...... Nee dat gaat niet over mij maar over de mogelijk lastige partners in een advocatenkantoor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pappa!

Joshua en Joep

hongerstaking Joep Zander oktober 1995

Joshua dik twee jaar

mijn dochter

tegenvoetsporenmail mijzoek op deze sitevaders en zorgik vaderklik hier voor dossier publikaties Joep Zanderinternetkunstdossier van Joep Zanderpositieve linkenhomepage Joep Zander

klik hier! >>site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/re.htm : zie ook de andere pagina's


Webstats4U - Gratis web site statistiekenEigen homepage website teller

Creative Commons License
Op de meeste teksten en beelden op deze site is een Creative Commons Licentie van toepassing; info