kwaadkwaadJoep en zoon Joshuaactiekaart papajoep lachtpersoonlijke site Joep Zander home; klik

Waar ik tevreden over ben

Lijst van dingen die ik heb bereikt met de strijd rond contact met mijn dochter en de maatschappelijke strijd er omheen. Met maximaal 2 maal 0-3 sterretjes geef ik aan hoe het me geraakt heeft.

persoonlijke zaakDit sterretje betekent dat het een persoonlijk resultaat was als individu, opvoeder,vader
maatschappelijke zaakDit sterretje betekent dat ik wat heb bereikt als burger, als iemand die nog lange tijd in zijn hoofd liep met de gedachte. De maatschappij: dat zijn wij!

Dit overzicht is in ontwikkeling ; bezoek deze plek opnieuw!!

Ik schrijf dit overzicht niet zozeer om mezelf te eren, maar om te laten zien dat aktie en wat ondernemen wel zin heeft. Ik had al een overzicht van mijn frustraties geschreven; dingen waar ik telkens tegen de muur liep. Ik wilde hoier wat positievers laten zien.

top successenkwestiemaatschappelijkpersoonlijkeen toen?
0 Ik heb het (samen met mijn dochter) voor mekaar gekregen om weer een uitstekend contact met elkaar op te bouwen.

maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakover het missen van mijn dochtere vice versa, heb ik gepraat met Paul Witteman (2x), Catharina Keyl, Viola Holt (2x) Martin Gaus, Sonja Barend, Berend Boudewijn, Pieter Storms (2x) Violet Falkenburg ach en nog een tiental landelijke en regionale tv makers en tientallen radiomakers en een hondertal krantenjournalisten. En hongerstaking en rechtbank zwolle aktie
1 Ik heb het samen met anderen voor mekaar gekregen om gezamenlijk ouderschap terug te krijgen als wwettelijk uitgangspunt. Get aanbieden van handtekeningen van mijn hongerstaking aan de Raad voorde Kinderbescherming markeerde een flinke beleidsdraai van de Raad in deze. .

maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakover dit algemene punt heb ik gepraat met Paul Witteman (2x), Catharina Keyl, Viola Holt (2x) Martin Gaus, Sonja Barend, Berend Boudewijn, Pieter Storms (2x) Violet Falkenburg ach en nog een tiental landelijke en regionale tv makers en tientallen radiomakers en een hondertal krantenjournalisten. En hongerstaking en rechtbank zwolle aktie
2Gelijkwaardig ouderschapis via een voorstel van mij en enkele plaatsgenoten in het SP-verkiezingsprogramma gekomen en via een amandement van Jan de Wit in de wet gekomen.maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakHet wordt langzaamaan een beetje praktijk
3Formulering raadsrapport; later vond de Raad "dat ze me niet recht hadden gedaan met zo'n raadsrapport" maatschappelijke zaakpersoonlijk zaakpersoonlijk zaakTsja en toen. Ten onrechte vonden ze wel dat ik "te afhankelijk gemaakt van de raad en de rechter" Dit terwijl ik nooit om ze had gevraagd. Pas na ettelijke procedures van de moeder... afin dit gaat over wat ik heb bereikt.
4Verplaatsing Salomonsbeeld bij gerechtsgebouw Arnhem na publicatie in "Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context"maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakHet beeld staat nu wel oog in oog met de toeschouwer; maar wordt deze wijsheid ook toegepast?
5 Overwinning op Soroptimistenpresidente Fontein mbt Wikipedia maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaakEen keer flink overhoop gelkegen ivm hun wikipedialemma
6Bepaald niet alleen dankzij mij. Na mijn hongerstaking en heel veel tv-optredens werd in 1998 de wet op het gezamenlijk gezag aangenomen. Een belangrijke rol bij de interpretatie van de wet speelde de werkgroep familierecht waartoe ik de eerste aanzet gaf. maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Uitvoeren is nog wat anders.
7Ik won in beroep mijn zaak tegen de veroordeling vanwege vermeende lokaalvredebreuk vanwege een poging om aangifte te doen bij de politie Zwolle ziemaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Het is me later nog meermalen gebleken dat het soms niet eenvoudig is om aangifte te doen op een Nederlands politiebureau, maar deze jurisprudentie helpt wel.
8Minder duidelijk wat mijn aandeel was: Verandering naamsgevingswetgeving. In principe geen verandering meer onder de 12 jaarmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaak De praktijk van naamswijziging na scheiding is aanzienlijk teruggedrongen zover ik weet. De Wet naamswijziging veranderde na inzet werkgroep Aangenaam die op mijn initiatief bij Stichting Dwaze Vaders werd opgericht en de scherpe onderhandelingen met de directie van de Raad voor de Kinderbescherming na de bezetting van de Raad Zutphen.
9Minder duidelijk wat mijn aandeel was: in rechtbankstukken worden ouders niet meer aangeduid alsman en vrouw, maar als vader en moeder (artikel voor rechterscongres) ziemaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaak Ik schreef hierover in een artikel dat gepubliceerd werd in een boek n.a.v rechterscongres
10Ik win een procedure tegen mijn voormalige advocaat persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Maar uiteindelijk ben ik er geld aan kwijt
11Na veel gedoe wordt uiteindelijk mijn eerste wetenschappelijke artikel gepubliceerdin pedagogiek van mei 2011. maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak persoonlijke zaakpersoonlijke zaak Maar het antwoord van Spruijt was wel een beetje mager. Verder blijft het iets waar ik indruk mee maakte en er volgde een engelstalig artikel; Parental Alienation as an Outcome of Paternal Discrimination, Wetenschappelijk artikel in het tijdschrift New Male Studies mei 2012".
12Allerlei zaken waarover ik als eerste publiceerde zijn inmiddels opgelost; natuurlijk niet alleen door mijn toedoen, maar toch. maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaak Zo is de bl;ije doos omgezet in het pappa pakket van ikvader
13Instellen van de vaderdagtrofeemaatschappelijke zaakmaatschappelijke zaakpersoonlijke zaakpersoonlijke zaak een echte nummer 13 gezien de manier waarop dit initiatief werd vervreemd
14 Ouderverstotingssyndroom is op mijn voorstel voor het eerst aangekaart op een congres in 1999 en onder mijn redactie in Nederland aangekaart in 1999 in het boek "ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context" en inmiddels onderdeel van jurisprudentie en vakliteratuur zie

maatschappelijke zaakmaatschappelijke zaak maatschappelijke zaakpersoonlijke zaakIk doe nu promotieonderzoek hiernaar

tegenvoetsporen acties van mij mail mij zoek op deze site ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander vaders en zorg positieve linken internetkunstdossier van Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander homepage Joep Zander
klik hier! >>
joepzander.nl

Last Updated http://joepzander.nl/frustraties.htm : zie ook de andere pagina's auteursrechten op deze site