KLIK HIER voor index internetkunstdossier van Joep Zander

Project Babel; Babel de los Bandidos


blibberzootje
>
>
Babel de los Bandidos
Het project Babel de los Bandidos is gebaseerd op enerzijds het oudtestamentische verhaal over de toren van Babel en anderzijds op de nieuwtestamentische notie van Farizeeërs, huichelende rechtsgeleerden die er niet bepaald goed af komen in de bijbel. Dit alles natuurlijk toegepast op de huidige stand van zaken in de Westerse rechtelijke macht. Het zogenaamde toppuntje van zogenaamde beschaving in onze moderne wereld, de rechtsstaat is namelijk ernstig aan verval onderhevig door de hoogmoed en hypocrisie van het rechterlijke apparaat. Dit verval kent een lange geschiedenis die er toe heeft geleid dat liegen en bedriegen, negeren van de wet op grote schaal, valsheid in geschrifte aan de orde van de dag is. Meer hierover.....

expo 21 juli t/m 30 september 2018 Bergkerk Deventer.

gevel Bibliotheek Enschede tot 24 oktober 2018

Babel de los Bandidos; hybride techniek; 150x660 (vanaf seconde 40 op onderstaand filmpje)

Open atelier Joep 15 september 2018 (workshop kunstige babelbabbelbuttons maken) en 16 september 2018 (workshop muziek en beeld met thema Babel olv Joep en Marjoline Kampinga) zie foto hiernaast

Deelnamekosten 10 Euro. Info Zie ook mijn blog

Over de Babel de los bandidos:
'En zei zeiden: welaan! laat ons bouwen een stad en een toren, waarvan de spits in de hemel is, en ons een naam maken.'

Zie ook de dossiers over de Rechterlijke macht in Nederland


tegenvoetsporen acties van mij mail mij zoek op deze site ik vader klik hier voor dossier publicaties Joep Zander vaders en zorg positieve linken internetkunstdossier van Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander homepage Joep Zander
klik hier! >>
joepzander.nl

Last Updated http://joepzander.nl/bio.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht Nedstat Basic - Free web site statistics