Aan : Hoofdofficier van jusitite parket Zwolle

Mr. J.A. Hulsebek.

Betreft : aangifte mishandeling en bedreiging door parketpolitiebeambten , weigering zich te identificeren, en weglopen na begaan van strafbaar feit.Deventer; 11 maart 1997
Geachte heer;
Heden om ongeveer 12.00 uur liep ik door een openstaande normale deur vanuit de ontvangsthal naar de informatiebalie van uw gerecht. Beiden bevinden zich in openbaar gebied en mij was geen enkele toegang ontzegd. Notabene wilde ik naar de informatiebalie om klachten in te dienen over de medewerksters van het portiersloket in de ontvangsthal, tevens verzoeken om inzage in mijn dossier c.q. vragen wie en waarom opdracht zou hebben gegeven de medewerkster portiersloge mij te laten mededelen dat ik mijn dossier niet kan inzien noch daartoe op die plek een verzoek toe mocht indienen. Uit kontakt met mevr. Wassens (sekretaresse van de president van de rechtbank), blijkt inmiddels dat ik terecht denk daarvoor bij de informatiebalie te moeten zijn.


Toen ik enige stappen in de grote hal had gezet stormden er geheel onverwacht enkele medewerkers van de politie (klaarblijkelijk de parketpolitie) op mij af en begonnen zonder verder aankondiging op mij in duwen (onder andere dhr. Looyengoed). Hierbij duwde en sloeg een ervan (naam onbekend) mij met grote kracht tegen de deur die inmiddels juist weer dicht was en vergrendeld. Ik kon de klik van de vergrendeling horen. Hoewel ik met de armen omhoog en voor eenieder duidelijk verstaanbaar uitriep; “geen geweld, geen geweld” zette hij zijn klaarblijkelijke poging mij door de deur heen te slaan voort.


Nadat de deur open was gegaan duwde hij mij de ontvangsthal in, ik riep direkt dat ik zijn naam wilde weten. Hij liep vervolgens weg naar het portiershok. Ook via het portiersloket verzocht ik herhaalde malen om zijn naam en identifikatie. Hoewel zichtbaar geschrokken van zijn eigen aktie weigerde hij dat. Ook zijn kollega Looyengoed, en de mevrouw aan het loket weigerden de naam van hem te noemen. De mevrouw van het loket had al eerder geweigerd haar naam te noemen.


Gezien het feit dat er binnen enkele uren op 10 maart een dagvaarding tegen mij werd uitgebracht vanwege het feit dat ik geheel in mijn recht staande ( recht mij te verzetten tegen onmenselijke behandeling, en recht op vrije meningsuiting) pamfletten zou hebben geplakt dan wel de lokaalvrede van het politiebureau zou hebben verstoord, omdat ik aangifte wilde doen, hoop ik dat ook deze aangifte snel tot een dagvaarding zal leiden aangezien ik me wezenlijk bedreigd voel. In plaats van bescherming en hulp te krijgen bij de medewerkers van politie en justitie wordt ik regelrecht bedreigd. En daartegen te klagen was en is op zich al de reden van mijn aanwezigheid bij de rechtbank. Het wordt dus nog erger gemaakt.


Tevens verzoek ik u met spoed over te gaan tot onmiddelijke schorsing van betrokken medewerkers. Dit mede omdat ik de komende dagen nog met ze te maken zal krijgen. Gezien het kollektieve karakter van het wangedrag (weigering identiteit bekend te maken) en de ernst van de strafbare feiten is recidive niet uitgesloten. Ik wil tevens weten op welke wijze mijn veiligeheid verder wordt gegarandeerd.


Ik wens bij voorbaat als belanghebbende betrokken te worden en gewezen te worden op alle voorzieningen waar ik in deze recht op heb, zoals hulp en schadevergoeding.


Ik verzoek u ambtshalve feitelijke en klaarblijkelijke onjuistheden ten aanzien van namen en wetsartikelen in deze brief te korrigeren.In afwachting van uw spoedige antwoord;


HoogachtendJoep Zander

Schoutenweg 41

7413 XA Deventer

0570-621784

fax na vooraankondiging

buzzer: 06-59835071Voor afgifte conform Handtekening

Zwolle; d.d.

naam;

funktie;