GAB-net dossier akties Joep Joep en de rechtbank Zwolle
steun van Platform SCJF

Site Joep Zander, pedagoog, kunstenaar en publicist (GAB-net); klik hier voor welkomspagina


dossier akties joep

Faxbericht

Aan Mr. A.H. Korthals Minister van Justitie;cc: de Volkskrant

Fax 070-3707937

Onderwerp:

Vervolgingsbeleid; Positie Raad voor de Kinderbescherming

25 november 1998

Geachte heer Korthals,

Namens de Cie. Familierecht van het Platform van Samenwerkende Cliëntenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht, ben ik zo vrij het volgende onder uw aandacht te brengen.

De heer Joep Zander (een zeer constructief lid van onze Cie.) zal a.s. vrijdag, 27 november 1998 in hoger beroep voorkomen in het gerechtshof te Arnhem. Hem is "lokaalvredebreuk" ten laste gelegd omdat hij op 10 maart 1997 weigerde het politiebureau te Zwolle te verlaten, zolang hij zijn voornemen, namelijk om aangifte te doen tegen de Raad voor de Kinderbescherming, niet kon uitvoeren.

Naar aanleiding van dit feit hebben we enkele principiële vragen:

  1. Mag de politie/hulp-officier van justitie aan aangifte weigeren, en op die manier tot niet-vervolgen besluiten zonder de betrokkene te hebben gehoord?
  2. Mag iemand worden vervolgd als hij/zij met een zekere hardnekkigheid aangifte probeert te doen? M.a.w., mag de hulpofficier van justitie (in sommige gevallen) een poging tot aangifte als boemerang laten werken?
  3. N.a.v. de zaak Joep Zander, maar met name ook i.v.m. het feit dat de nationale ombudsman weigert om klachten over de Raad voor de Kinderbescherming in behandeling te nemen (klachten worden slechts intern afgehandeld) vragen we ons af:

  4. Is de Raad voor de Kinderbescherming onaantastbaar / onschendbaar?

De vraag stellen is haar beantwoorden. Ook op vraag 3 is het antwoord kennelijk "ja".

We achten dit ongewenst. Zonder onafhankelijke klachtafhandeling, zonder mogelijkheid om aangifte te doen tegen de Raad, zullen allerlei misstanden echter veel langer blijven bestaan. Ook omdat de gebruikelijke introverte evaluaties van de Raad over haar functioneren bij lange na de onderste steen niet boven brengen, vrezen wij dat deze instelling nog lange tijd gekwalificeerd zal moeten worden als "niet van deze tijd".

Wij vragen u dringend om bovenstaande zaken serieus te nemen en die maatregelen te treffen die tot verbetering leiden.

Met vriendelijke groeten,

 

Ipe Smit


tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
site joep zander
Last Updated http://www.gabnet.com/ep/zander/fam.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht